Calles examensarbete blev en anställning

Hej, jag heter Carl Törnquist och arbetar sedan augusti som interaktionsdesigner här på Metamatrix. Funktionalitet och användbarhet är viktigt, så jag fokuserar på att  skapa upplevelser som är anpassade för målgruppens förutsättningar. Jag är utbildad i IT- och kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Under studietiden arbetade jag som frilansande webbdesigner, grafisk designer och handledare på KTH. Utbildningen hade ett stort fokus på användarcentrerad design. Det bär jag fortfarande med mig. Det går inte att veta om designen möter användarnas krav utan att ta reda på vad de själva tycker och har behov av.

Mitt examensarbete handlade om varför avtal på webben måste vara så krångliga. Jag fick kontakt med Pär Lannerö här på Metamatrix som driver projektet CommonTerms. Projektet syftar till att göra användaravtal och villkor på nätet mer lättfattliga genom att använda till exempel ikoner och sammanfattningar av villkoren. Mycket av tiden för examensarbetet gick åt till att hjälp Pär med att göra användningstester på CommonTerms alpha-förslag och ta fram interaktionsdesign för en vidareutvecklad version. 

Vidareutvecklingen bestod i att vi gav förslag på hur man skulle kunna göra en  "förhandsgranskningsruta" så att en användare skulle kunna få en visuell bild av avtalen med hjälp av ikoner.

I CommonTerms-projektet fick jag praktisk nytta av det jag lärt mig under utbildningen och dessutom en chans att bidra till en lösning på problemet att nästan ingen vet vad som står i användaravtalen de tackar ja till. 

Och på den vägen är det. Utbildningen är klar men jag är kvar här på Metamatrix. Hoppas vi träffas i något projekt.


2012-11-29 av Carl Törnquist


Om vår blogg

Här berättar vi hur webben utvecklas, våra reflektioner efter möten med kunder och vad vi pratar om på Metamatrix.


Arkiv

Senaste inläggen

Vi använder så kallade kakor på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du också att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer här . x