Så blir Sverige världsbäst på digitalisering

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, enligt regeringens digitala agenda.

Vi på Metamatrix arbetar med att konkret förverkliga digitaliseringens möjligheter åt våra kunder och vi har skrivit under den digitala  agendan. Men kan Sverige verkligen bli världsbäst? Vad innebär det i så fall? Och hur ska det gå till?

Digitaliseringskommissionen har till uppgift att besvara sådana frågor och förverkliga agendan. Därför har man, bland mycket annat, sammanställt en antologi om digitaliseringens möjligheter: ”Om Sverige i framtiden”.

Jag ägnade ”lediga stunder” under sommaren åt att läsa och diskutera antologin med vänner på nätet. Det låter kanske paradoxalt, men som fyrabarnspappa kan lite jobbrelaterad läsning under semestern vara avkopplande. Här kommer ett försök att sammanfatta:

Den digitala revolutionen är inte färdig

När besökte du senast en skivbutik, resebyrå eller videobutik? När framkallade du din sista 36-bildsrulle? Digitaliseringen har förändrat vissa branscher i grunden. Och det är bara början. Många branscher står på tur!

Inte minst visas detta av den så kallade ”delningsekonomin” eller ”nyttjandeekonomin” som beskrivs i antologin av både Anna Felländer, Kristina Höök och Patrik Regårdh. Det innebär att med relativt enkel digital teknik kan tidigare outnyttjade resurser delas, med stora rationaliseringar som följd. Ett exempel på detta som påverkar hotellbranschen är sajten AirBnB som är världens största hotellkedja, men som inte har några rum. Ett annat exempel är taxibranschen med Uber som låter vem som helst med en bil och en app fungera som taxi.

Även energibranschen påverkas av digitaliseringen. Google vet när ditt hus står tomt. Deras termostat Nest kan se till att du inte eldar för kråkorna. Data som den nya oljan är inte så metaforiskt som det låter.

Sakernas internet (Internet of Things) ökar ytterligare digitaliseringens påverkan på samhället. Det digitala går in en ”post-representationell” era, som Mikael Winberg skriver, när tekniken inte bara hanterar information om världen utan är hopkopplad med den. Den som trodde att nanoteknik eller genteknik tagit över ledartröjan får tänka om.

Riktigt stora förändringar påverkar språket, och antologin antyder att så centrala begrepp som ha och jobba kan komma att förändras av digitaliseringen:

  • Nu är det ofta smartare att licensiera en funktion än att äga ett verktyg och vanligare att nyttja en kopia än att äga ett original. Vad betyder ha?
  • Carl Frey och Tor Berger rapporterar att cirka 50 procent av alla nuvarande jobb spås vara borta om 20 år. Samtidigt skapar allt fler människor stora värden utan att ha en anställning. Vad är ett jobb?

Recept för hållbar digitalisering

Antologier är som knytkalas. Det är härligt med variationen, men kan lätt bli lite spretigt. Detta gäller även rekommendationerna i ”Om Sverige i framtiden”.

Jätteundersökningen World Values Survey, som leds av Bi Puranen, konstaterar att Sverige inte alls är landet lagom, utan tvärtom ligger långt från mittfåran. Bilden av Sverige kan tyckas motsägelsefull: Extrem individualism OCH tillit till det gemensamma. Marknadkrafter OCH statlig samordning. Men alla delar har samverkat till att vi kunnat bli en relativt framstående IT-nation. För att kunna bli bäst i världen bör vi alltså studera historien, och det gör Anders Frick, Arne Kaijser, Johanna Koljonen och Lars Trägårdh.

Individualismen härleds till Luther och gamla boendetraditioner. Ovanpå detta har ett aktivt civilsamhälle tränat ledare och byggt en ovanligt stark tillit mellan människor och till det offentliga. Denna tillit har gjort att entreprenörer vågat satsa på sina idéer.

Jesper Strömbäck visar hur digitaliseringen - framför allt på grund av "filterbubblor" (att vi inte alla får samma information utan skräddarsydda, ofta ensidiga, flöden) - riskerar att försvaga den sociala sammanhållningen i samhället och därmed tilliten. Strömbäck förordar en starkare public service som motåtgärd. Men inte istället för nya kanaler utan som motvikt.

För den som redan är framgångsrik ligger det nära till hands att bara använda nya verktyg för gradvis förbättringar. Men som vi redan sett är digitaliseringen revolutionär. Den som vill överleva långsiktigt behöver "bli sin egen disruptör", säger Patrik Regårdh.

Förutom historisk tillbakablick krävs en nykter nulägesanalys. Det blir svårt för Sverige att återta en tätposition som producent av fysiska apparater. Men i en alltmer digital värld är värden ofta immateriella. Viktiga digitala tillgångar är till exempel tillit, kunskap, kod och nätverk. Och vi har goda förutsättningar att leda utvecklingen inom ”kompositionell interaktionsdesign” – sammanfogning av olika materiella och immateriella komponenter till nyttiga system, menar Mikael Winberg.

Men hur ska det gå till?

Vi måste lära oss leva i en digital värld

Skolan är förstås en nyckel. Någon sorts digital slöjd behöver ingå i grundskolan, menar Kia Höök. Men även pensionärerna kan bidra, antyder Bodil Jönsson. Informationstekniken ger goda möjligheter till samarbete i "de skilda tempon som respektive ålder håller sig med”.

En del intuitiva ”sanningar” om digitalisering har visat sig vara falska. Till exempel att den automatiskt skulle öka demokrati eller motverka avfolkning av glesbyggd. Marcin de Kaminski lyckas med konststycket att summera Evgeny Morozovs tegelsten Net delusion på några sidor. Den visar med all tydlighet att nätet både kan användas för gott och för ont.

Mikael Winbergs uppmanar oss att lära oss att se de digitala konflikterna och balansera dem. Han nämner några värden som är svåra men inte omöjliga att gifta ihop: öppenhet – integritet, effektivitet – säkerhet, automatisering – engagemang.

Bi Puranen föreslår ett digitalt FN. Det låter som en utopi, men jag tror att ökad kunskap och dialog är steg i rätt riktning. ”Om Sverige i framtiden” är ett bra bidrag till dialogen.


2015-09-25 av Pär Lannerö


Om vår blogg

Här berättar vi hur webben utvecklas, våra reflektioner efter möten med kunder och vad vi pratar om på Metamatrix.


Arkiv

Senaste inläggen

Vi använder så kallade kakor på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du också att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer här . x