Aktuellt

 • Motormännen väljer Metamatrix för samarbete kring webben

  11 januari 2017

  Motormännens Riksförbund är en intresseorganisation för svenska bilägare. De ger medlemmarna rådgivning kring bilkörning i andra länder, bilar och teknik samt juridik. Motormännen är också drivna samhällsdebattörer. Som hos många medlemsorganisationer pågår ett ständigt..

  Läs →

 • Än en gång förnyat uppdrag med webbriktlinjerna

  9 januari 2017

  Än en gång har vi fått Post- och Telestyrelsens förtroende för att fortsätta vårt arbete med Vägledningen för webbutveckling – webbriktlinjer.se . Det är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. Vägledningen används av..

  Läs →

 • Metamatrix vann PTS innovationstävling!

  22 december 2016

  I 2016 års innovationstävling valde PTS att efterlysa innovativa webblösningar som bidrar till att skapa tillgängliga webbplatser. Vi är naturligtvis otroligt stolta över att vara en av vinnarna i årets tävling. Nu har vi fått möjlighet att förverkliga vår projektidé: att ta fram..

  Läs →

 • Accelerated Mobile Pages (AMP) - ger en snabbare webb

  22 december 2016

  AMP är ett open source-projekt av Google som bidrar till snabbare webbsidor. Initiativet startade när publicister och teknikföretag ville ta ett krafttag mot långsamma webbsidor, främst för att förbättra prestandan i mobila enheter. Inom kort kommer AMP antagligen att påverka en..

  Läs →

 • Byt till https och förbättra er SEO

  7 december 2016

  Nu finns goda skäl att tro att Google ytterligare kommer att ranka de sajter som använder en säker anslutning (https) högre än webbplatser som inte gör det. Redan 2014 gick Google officiellt ut och sa att man börjat ranka sajter som använder https högre än sajter som inte gör det..

  Läs →

 • Analysdriven webbplats i Episerver åt Intrum Justitia

  Bild med dator som visar Intrum Justitias webbplats 25 november 2016

  För Intrum Justitia är det viktigt att webbplatserna bidrar till att öka affärsmöjligheter samt stärka varumärket genom att det finns tydliga kontaktvägar (call to actions) till de prioriterade målgrupperna.  Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management..

  Läs →

 • Sandra och Katharina gör sin LIA hos Metamatrix

  17 november 2016

  Vi tar gärna emot praktikanter, då det både ger oss chans att hitta nya talanger och få senaste nytt från utbildningsvärlden. Just nu gör Sandra och Katharina sin LIA (Lärande i arbete) hos oss. Sandra är frontend-utvecklare Jag heter Sandra Widmark och gör LIA (praktik) på..

  Läs →

 • Ny lag om webbtillgänglighet 2018 och skärpt LOU vid årsskiftet

  28 oktober 2016

  Den 26 oktober godkände EU-parlamentet webbtillgänglighetsdirektivet som kommer att gälla såväl webbplatser som appar. Beslutet innebär att vi kan räkna med en svensk lagstiftning på området under 2018. Vår kollega, Pär Lannerö, som har uppdraget att projektleda webbriktlinjer.se..

  Läs →

 • Natalie Nordström ny interaktionsdesigner på Metamatrix

  1 september 2016

  Hej! Natalie Nordström heter jag och jobbar som interaktionsdesigner på Metamatrix sedan augusti 2016. Sedan min kandidatexamen i interaktionsdesign från Stockholms universitet/KTH har jag jobbat som gränssnittsutvecklare. Jag kommer närmast från TV4 där jag arbetade med TV4 Play..

  Läs →

 • Deniz Södergren ny projektledare på Metamatrix

  1 september 2016

  Hej! Jag heter Deniz Södergren och har börjat arbeta på Metamatrix som projektledare. Jag har jobbat på olika webbyråer, både med små och stora kunder inom allt i från privat till ideell och offentlig sektor, innehållsdrivna webbplatser till webbar med försäljning som främsta mål..

  Läs →

 • Förnyat uppdrag med webbriktlinjerna

  10 augusti 2016

  Metamatrix har återigen fått förtroendet att medverka i arbetet med Vägledningen för webbutveckling – webbriktlinjer.se - som är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. Vägledningen används av många myndigheter och..

  Läs →

 • Slimmat koncept till studieförbundet NBV

  8 augusti 2016

  Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, är landets äldsta studieförbund med 120 års erfarenhet av folkbildning. NBV arbetar med frågor som handlar om alkohol och andra droger, folkhälsa och integration. De finns över hela landet och har studiecirklar, kurser, föreläsningar..

  Läs →

 • Ny webb i EPiServer 9 med Sharepoint-integration till Svenskt Vatten

  29 juni 2016

  Svenskt Vatten är en branschorganisation som företräder vattentjänstföretagen i Sverige. Deras budskap är ”Friskt vatten, rena sjöar och hav”. Organisationen jobbar för att stärka vattentjänstverksamhetens position i samhället. Den nya webbplatsen lanserades våren 2016. Den är..

  Läs →

 • Behovsanalys åt Socialstyrelsen

  30 maj 2016

  Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utveckla ett samlat kunskapsstöd för hälso- och sjukvården inom patientsäkerhetsområdet. Målet är att minska de mest allvarliga och frekventa vårdskadorna. Utgångspunkten ska vara hälso- och sjukvårdens behov. Metamatrix har..

  Läs →

 • INCF nya webb samlar neuroforskare

  28 april 2016

  INCF är instiftat av OECD för att samordna internationell forskning inom neuroinformatik. När INCF fick en ny strategisk inriktning i samband med att de fick förnyat förtroende av OECD anlitade de Metamatrix för att ta fram ett nytt koncept för den kommande webbplatsen. INCF..

  Läs →

 • Effektiva kommunikativa tjänster åt Socialstyrelsen

  2 mars 2016

  Socialstyrelsen vill  göra det lättare för personer som har utbildning utanför EU och EES att ansöka om legitimation inom hälso- och sjukvården och samtidigt minska handläggningstiderna. Just nu kommer mycket sjukvårdsutbildad personal till Sverige och det är angeläget att..

  Läs →

 • Tillgänglighetsgranskning av Helsingborg.se

  15 januari 2016

  Webbenheten för helsingborg.se ville ha ett bollplank när det gällde tillgänglighet enligt webbriktlinjer.se och WCAG 2.0, i samband med att de tog fram koncept för deras nya webbplats. Syftet var att få komplettera sin egen kunskap kring tillgänglighet med vår expertkunskap för..

  Läs →

 • Nytt och tillgängligt koncept för inloggning med e-legitimation

  14 januari 2016

  I samverkan med flera myndigheter har E-legitimationsnämnden tagit fram en prototyp för en framtida webbsida där användaren väljer inloggningssätt när hen ska logga in på offentliga e-tjänster. Metamatrix tog fram interaktionsdesignen och själva html-prototypen som användes..

  Läs →

 • Tjänstedesign och koncept för kommunikativa tjänster åt Socialstyrelsen

  5 oktober 2015

  Socialstyrelsen har fått i regeringsuppdrag att minska handläggningstiden för ärenden som gäller legitimationsfrågor för personer med utbildning utanför EU/EES. En del i detta är att förbättra myndighetens kommunikativa tjänster. Metamatrix har fått i uppdrag att under hösten..

  Läs →

 • Förvaltningsorganisation för webbplatser och de digitala kanalerna

  25 september 2015

  En effektiv förvaltning av webbplatsen krävs för att organisationen inte ska tappa strategitänk, koncept och fokus på webben. Den behövs för att styra mot mål, skapa effektiva webbtjänster, hålla samman kommunikationen och få självgående webbredaktörer. Förvaltning av en..

  Läs →

 • ABF ser över sin webbplattform med hjälp av Metamatrix

  18 september 2015

  ABF:s förbundsexpedition ( Arbetarnas bildningsförbund ) håller på att se över sin webbstruktur och vill som en del av detta utvärdera och välja CMS – utifrån sina behov i relation till total ägarkostnad (TCO). ABF har gett Metamatrix i uppdrag att genomföra en plattformsanalys..

  Läs →

 • Frukostseminariet Innehållsstrategi gjorde succé

  27 augusti 2015

  Det var fullt i våra lokaler när Pia Flodquist inledde hösten med ett frukostsemiarium om innehållsstrategi. Att ta fram en innehållsstrategi handlar om att planera hur ni ska nå ut till rätt person, i rätt kanal och vid rätt tidpunkt. Konsten är att hålla den lagom lång, inte..

  Läs →

 • Helsingborg valde Metamatrix för granskning av tillgänglighet

  11 augusti 2015

  Helsingborg stad ska uppdatera designen på Helsingborg.se . Metamatrix har fått i uppdrag att göra en tillgänglighetsgranskning av designkonceptet enligt webbriktlinjer.se och Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 . Syftet med uppdraget är att vara bollplank och bistå..

  Läs →

 • Post- och Telestyrelsen tar över ansvaret för vägledningen för webbutveckling

  10 augusti 2015

  Post- och Telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av Regeringen att ta över ansvaret för Vägledningen för webbutveckling (webbriktlinjer.se) från E-delegationen, vars mandat löpte ut 30 juni 2015. Vägledningen omfattar riktlinjer för hur tillgängliga och användbara webbplatser..

  Läs →

 • Officersförbundet och Försvarsförbundet väljer Metamatrix och EPiServer

  6 juli 2015

  Fackförbunden Försvarsförbundet och Officersförbundet har upphandlat nytt CMS och nya webbplatser - valet föll på Metamatrix och på EPiServer CMS. Arbetet startar i augusti med att ta fram prioriterade effektmål, målgrupper och nytt koncept och design för webbplatserna...

  Läs →

 • Offentliga rummet: Social hållbarhet kräver upphandling av tillgänglig webb

  2 juni 2015

  Nästa år, 2016 blir det tvingande i Lagen om offentlig upphandling att ställa krav på tillgänglighet. Förra året, 2014 trädde en ny europeisk standard i kraft som kan komma att få stor betydelse för hur man ska leva upp till kraven. Standarden (Tillgänglighetskrav lämpliga vid..

  Läs →

 • Hållbarhet i fokus på Jernkontorets nya webbplats i EPiServer 7.5

  28 maj 2015

  I veckan lanserade Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation, sin nya responsiva webbplats i EPiServer 7.5. "Med hållbarhet i fokus", säger de i sitt pressmeddelande. Vi inledde vår relation med Jernkontoret under 2013, då vi tog fram en designbrief över utmaningar,..

  Läs →

 • Nytt ramavtal med Kammarkollegiet

  27 maj 2015

  Genom vår partner R2Meton finns Metamatrix med på Kammarkollegiet ramavtal inom Systemutveckling.  Det är brett avtal som omfattar både resurs- och uppdragskonsulttjänster inom utveckling, tillgänglighet och användbarhet. Avtalet omfattar samtliga myndigheter, de flesta..

  Läs →

 • Ny antologi om intranät

  18 maj 2015

  Intranät som skapar värde – Inspiration, råd & tips för dig som arbetar med intranät och digitala arbetsplatser heter en ny antologi som nyligen kommit ut. Två av Metamatrix medarbetare Pia Flodquist och Pär Lannerö har varit med och skrivit ett av kapitlen i boken –..

  Läs →

 • Responsivt är den tydligaste trenden

  7 maj 2015

  Den tydligaste trenden inom webben är enligt analysföretaget WSA att allt fler bygger responsiva webbplatser. Deras senaste trendrapport visar att 2014 hade 57 procent av de svenska företag och organisationer som deltar i deras undersökning en responsiv webbplats och 35 procent..

  Läs →

 • Så når du unga effektivt

  23 april 2015

  . .   Kontakt Vill du träffas för att prata om hur vi kan hjälpa er att nå ut med ert budskap till skolan målgrupper kontakta Frida Hallén.

  Läs →

 • Skapa en effektiv webbförvaltning

  17 april 2015

  Den 16 april höll vi ett seminarium om effektiv webbförvaltning där vi delade med oss av råd och erfarenheter. Föreläsare var Pia Flodquist som har mångårig erfarenhet av att hjälpa stora och små organisationer med att skapa effektiva förvaltningsorganisationer. Ta gärna del av..

  Läs →

 • Alla vinner på hög tillgänglighet

  19 mars 2015

  Den 19 mars höll vi frukostseminarium på temat Tillgänglig webb. Föredragshållare var vår kollega Pär Lannerö som för närvande har ett uppdrag som projektledare för webbriktlinjer.se. En vanlig missuppfattning är att tillgänglighetsanpassning av en webbplats görs för en liten..

  Läs →

 • Vi pratar tillgänglig webb på Webbstrategidagarna

  18 mars 2015

  Idag håller Pär Lannerö och Pia Flodquist i ett fördjupningspass om ”Tillgänglig offentlig webb i praktiken” på Webbstrategidagarna offentlig sektor. Vi kommer bland annat att prata om: Lagmässiga krav, upphandling och Vägledningen för webbutveckling EU kommissionens minikrav på..

  Läs →

 • Nu har Finansförbundet mobilt BankID

  11 mars 2015

  Grattis Finansförbundet för en lyckad lansering av er nya responsiva webbplats! En av nyheterna är att Finansförbundets medlemmar numera kan logga in med hjälp av sitt mobila Bank-ID, vilket naturligtvis uppskattas av branschen. Den nya webbplatsen är anpassad för alla tänkbara..

  Läs →

 • PRVs webb nominerad till Topp100

  10 mars 2015

  På Internetworlds lista över de 100 bästa sajterna i Sverige finns prv.se som vi på Metamatrix har designat och utvecklat i EPiServer 7.5. Internetworlds lista är indelad i 17 kategorier och en vinnare kommer att koras i varje kategori. Men IDG skriver på sin sajt: "Alla är de..

  Läs →

 • Ta fram en strategi för innehållsarbetet

  5 mars 2015

  På frukostseminariet om innehållsstrategi berättade Metamatrix webb- och innehållsstrateg Pia Flodquist om vad en innehållsstrategi är, varför man bör ha en strategi för sitt innehåll och vad som krävs för att utforma en strategi och sedan realisera den. I korthet är en..

  Läs →

 • Gör en plan för innehållsarbetet

  3 november 2015

  På frukostseminariet om innehållsstrategi berättade Metamatrix webb- och innehållsstrateg Pia Flodquist om vad en innehållsstrategi är, varför man bör ha en strategi för sitt innehåll och vad som krävs för att utforma en strategi och sedan realisera den. I korthet är en..

  Läs →

 • Analys av Pensionsmyndighetens innehåll

  23 februari 2015

  Att anpassa innehållet på en informationstung webbplats inför att den ska göras responsiv är en utmaning som många står inför just nu. Vi har hjälpt flera myndigheter och organisationer att göra en innehållsanalys och kommit med rekommendationer inför en sådan omgörning. En av..

  Läs →

 • Följ upp strategin med webbanalys

  20 februari 2015

  Hur kopplar du ihop din webbstrategi med webbanalys? Det förklarade vi på frukostseminariet ”Koppla ihop webbanalys och uppföljning med din strategi”. Max Walter och Pia Flodquist berörde frågor som: Vad är ett mätbart mål och vad kännetecknar ett sådant? Hur kan målen följas upp..

  Läs →

 • Dags att bygga en responsiv webbplats

  5 februari 2015

  De senaste två veckorna har vi släppt fyra responsiva webbplatser. Och det var fullsatt på morgonens frukostseminarium ”Dags att bygga responsivt” (p resentationen  hittar du på Slideshare ). Vi pratade om ramverk för utvecklingen, det responsiva innehållet, trender och..

  Läs →

 • Tillgänglig offentlig webb i praktiken

  30 januari 2015

  På Webbstrategidagarna offentlig sektor 2015 håller Pär Lannerö och Pia Flodquist ett fördjupningspass kring tillgänglighet. - På Webbstrategidagarna offentlig sektor reder vi ut begreppet tillgänglighet, presenterar aktuella regelverk och riktlinjer samt diskuterar vad som är en..

  Läs →

 • PRV - ny responsiv webb på EPiServer 7.5

  28 januari 2015

  Ett av målen med Patent- och registreringsverkets (PRV) nya responsiva webbplats är att lyfta och uppmärksamma immaterialrätten på ett tillgängligt sätt för besökarna. Immaterialrätt handlar om frågor som rör patent, varumärke, design och upphovsrätt. Den nya webbplatsen är byggd..

  Läs →

 • FTF har ny responsiv webb

  23 januari 2015

  Metamatrix har tagit fram den nya luftigare designen till FTFs nya responsiva webbplats. Samtidigt som vi gjorde om designen och byggde responsivt passade vi på att bygga en räknesnurra som hjälper besökarna att räkna ut hur mycket kollektivavtal är värt för dem. Andra..

  Läs →

 • Välbesökt frukostseminarium om Agila kontrakt

  16 januari 2015

  Det publiken hade flest frågor kring på årets första frukostseminarium om Agila kontrakt var nog påståendet om att Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillåter mer frihet och flexibilitet än man som kund och leverantör av mjukvarusystem tror. Bland annat finns det öppningar för..

  Läs →

 • Vi projektleder webbriktlinjer under 2015

  13 januari 2015

  Metamatrix har återigen fått förtroendet att arbeta som projektledare för E-delegationens riktlinjer för webbutveckling som många myndigheter och offentliga aktörer arbetar efter i syfte att göra sina webbplatser och verksamheter tillgängliga. Målet med arbetet är att: Fler..

  Läs →

 • Pär Lannerö är i Rio för att prata om CommonTerms

  5 december 2014

  Vår expert på internet och informationshantering, Pär Lannerö , är i Rio de Janeiro för att prata om projektet CommonTerms och OpenNotice. Han har blivit inbjuden av Centro de Tecnologia e Sociedade vid den brasilianska tankesmedjan Fundação Getulio Vargas . CommonTerms - making..

  Läs →

 • Metamatrix tecknar avtal med Mittuniversitetet

  1 december 2014

  Mittuniversitetet har gett Metamatrix i uppdrag att genomföra en förstudie för ett intranät, Medarbetarportal. I uppdraget ingår att göra en behovsanalys, utarbeta en kravspecifikation, ta fram en budgetuppskattning och ge rekommendation av system.  Medarbetarportalen ska..

  Läs →

 • Pia Flodquist leder konferensen Tillgänglig webb

  1 december 2014

  2 december modererar vi konferensen Tillgänglig webb, #webbföralla, följ oss gärna live under dagen! Konferensen är ett samarbete mellan PTS, E-delegationen och Användningsforum. Vi sänder direkt. Välj något av följande tre alternativ: Livetextad sändning Teckenspråkstolkad..

  Läs →

 • Följ upp mål genom webbanalys

  13 november 2014

  Många kloka frågor ställdes när vi idag höll höstens sista frukostseminarium ”Koppla ihop webbanalys och uppföljning med din strategi”. Max Walter och Pia Flodquist berörde frågor som: Vad är ett mätbart mål och vad kännetecknar ett sådant? Hur kan målen följas upp i olika..

  Läs →

 • Vi utbildar Lantmännens redaktörer i webbanalys och Google Analytics

  11 november 2014

  Idag håller vi utbildning för Lantmännens redaktörer kring webbanalys och Google analytics. "Google analytics är ett väldigt kraftfullt verktyg, men som redaktör eller webbansvarig med en mängd arbetsuppgifter på sitt bord är det svårt att på kort tid få ut bästa möjliga från all..

  Läs →

 • Nu är det dags att bygga responsivt!

  6 november 2014

  Trots höstens första blötsnö var det fullsatt när vi körde igång frukostseminariet ”Dags att bygga responsivt”. Vi pratade utveckling, innehåll, trender och beteende hos användarna. Carl Törnquist och Pia Flodquist förklarade begreppet responsiv design och hur det skiljer sig..

  Läs →

 • Pia Flodquist leder konferensen Offentlig webb

  1 oktober 2014

  Idag modererar vi konferensen Offentlig webb, #offwebb, följ oss gärna på Twitter under dagen! https://twitter.com/metamatrix

  Läs →

 • Skogsstyrelsen väljer Metamatrix

  4 november 2014

  Skogsstyrelsen har gett Metamatrix i uppdrag att genomföra strategiska intervjuer med ledningen, där resultatet ska användas som en del av underlaget för att göra om Skogssyrelsens externa webbplats . "Vi är så stolta över att få ytterligaren en kund som arbetar på medborgarnas..

  Läs →

 • Vi hjälper International IDEA välja CMS

  13 juni 2014

  International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) är en mellanstatlig organisation som främjar hållbar demokratisk utveckling över hela världen genom att stödja demokratiska reformer samt påverka politik och förhållningssätt. International IDEA är nu inne i en..

  Läs →

 • Svensk Handel förbättrar info till medlemmarna

  9 maj 2014

  Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Svensk Handel är en medlemsdriven organisation som företräder företag inom parti- och detaljhandeln. Fokus ligger på näringspolitik och arbetsgivarfrågor. Under vintern och våren har Svensk Handel arbetat..

  Läs →

 • Snyggt Finansförbundet!

  7 mars 2014

  Grattis till ansiktslyftet. Igår sjösatte vi Finansförbundets nya design för startsidan. En förändring som slår igenom på hela sajten. Syftet är bland annat att Finansförbundet på ett bättre sätt ska kunna lyfta aktuella frågor. Några av förändringarna är: Aktuella frågor och..

  Läs →

 • Pia Flodquist håller i Webbstrategidagarna offentlig sektor

  26 februari 2014

  På webbstrategidagarna offentlig sektor 26-27 mars 2014 håller vi workshopen Från strategi till målgruppsanpassad webbplats. Dessutom kommer en av våra medarbetare Pär Lannerö att berätta om sitt arbete med webbriktlinjer.se . Under workshopen kommer vi att tipsa om verktyg och..

  Läs →

 • Pär Lannerö ledamot i Användningsforum

  21 februari 2014

  Pär Lannerö, konsult på Metamatrix och förespråkare för ett ”hållbart internet”, blev igår utsedd till ledamot i Användningsforum . Användningsforum har tillsatts av Regeringen för att vara en plattform för strategisk dialog om tillgänglighet och användbarhet som en..

  Läs →

 • Responsiv webb och e-tjänstportal för PRV

  4 februari 2014

  Patent och registreringsverket, PRV, uppdrag är att skydda idéer med hjälp av patent, designskydd och varumärkesskydd. I uppdraget ingår också att hjälpa personer att byta namn och ansöka om utgivningsbevis. Metamatrix och PRV har arbetat tillsammans sedan 2007. Sedan 2009 är vi..

  Läs →

 • Äldsta branschorganisationen väljer Metamatrix

  5 november 2013

  Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen har anor tillbaka till 1747 då reglementet stadfästes av kung Fredrik I. Det gör Jernkontoret till Sveriges, och en av Europas äldsta näringsorganisationer.  Jernkontoret har anlitat Metamatrix..

  Läs →

 • Metamatrix sprider webbriktlinjer till privat sektor

  29 oktober 2013

  E-delegationen förvaltar webbriktlinjer.se tillsammans med Post- och Telestyrelsen. Nu ska tankarna spridas till privat sektor, i syfte att öka tillgängligheten på svenska webben för personer med olika typer av funktionshinder. E-delegationen har upphandlat Metamatrix stöd i..

  Läs →

 • Författarförbundet lanserar ny webb i Wordpress

  16 september 2013

  Sveriges Författarförbund har med hjälp av Metamatrix utvecklat en ny webb med målet att öka medlemmarnas möjligheter att komma i kontakt med förbundet,  minska antalet samtal till kansliet och bli mer synliga i media. Projektet har pågått sedan i våras och också inneburit..

  Läs →

 • Ledarbyte på Metamatrix

  Frida Hallén och Petter Schaffer 14 augusti 2013

  Efter fem års arbete med att stöpa om en generell konsultverksamhet till en effektiv byrå inom webb och digital kommunikation, är det dags för byte. Nu lämnar Petter Schaffer, som varit VD för Metamatrix de senaste fem åren, över till Frida Hallén, tidigare Metamatrix konsultchef..

  Läs →

 • PTS väljer Metamatrix för webbstrategi, användbarhet och tillgänglighet

  18 juni 2013

  Post- och Telestyrelsen (PTS) tecknar ramavtal med Metamatrix inom områdena webbstrategi, användbarhet och tillgänglighet. Avtalet är ettårigt med möjlighet till förlängning i max tre år år. - Vi har haft förmånen att arbeta med PTS sedan 2006 och vi är glada och stolta över att..

  Läs →

 • Pär Lannerö med Internet Society Sverige

  30 april 2013

  Metamatrix medarbetare (och en av våra grundare) Pär Lannerö blev i förra veckan invald i styrelsen för Internet Societys svenska gren – ISOC-SE . Föreningen verkar för ett ”demokratiskt, sunt, lättanvänt och säkert Internet för alla”, och är knuten till den internationella..

  Läs →

 • Praktisk kartlösning på webb för småföretagare

  25 april 2013

  Patent- och registreringsverkets (PRV) uppdrag är att skydda idéer med hjälp av patent, designskydd och varumärkesskydd. Att skydda det som kallas immaterialrätt (patent, varumärkes- och designskydd samt upphovsrätt) kan vara krångligt när man är entreprenör, eller driver ett..

  Läs →

 • Vill du dela lokal med oss?

  15 mars 2013

  Vi har ett ledigt rum med två kontorsplatser.  Rummet är ljust med gott om plats. Vi sitter i hörnet av Sveavägen och Olof Palmes gata, mitt i smeten. Hyran per plats är 3.500 kr per/mån.  Fast internetanslutning, tillgång till copyprinter och fem gemensamma..

  Läs →

 • Luftig design med enkla medel

  28 februari 2013

  Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) arbetar med regionala tillväxt-, miljö- och utvecklingsfrågor i Stockholms län. Nu i dagarna har vi sjösatt ett projekt som med små medel åstadkom stora förändringar på TMRs huvud-webbplats och deras interna projekts egna webbplatser. -..

  Läs →

 • Finansförbundet byter till EPiServer

  10 januari 2013

  Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans. Igår lanserades deras nya webbplats byggd på EPiServer CMS 6 R2 med Composer. Sedan ett år tillbaka har Metamatrix team arbetat med projektet i syfte att minska det personberoende som fanns tidigare..

  Läs →

 • Tätt samarbete när SVID fick ny responsiv webb

  21 december 2012

  Design ligger till grund för i stort sett allt och ordet "design" väcker en mängd associationer hos oss alla. Stiftelsen svensk industridesign (SVID) arbetar för att design medvetet ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. SVID finns i gränslandet mellan företag,..

  Läs →

 • Kristdemokraterna relanserar på EPiServer

  Kristdemokraternas nya webbplats 17 december 2012

  Kristdemokraterna har lanserat en ny webb, baserad på EPiServer och har därmed efter ett års hårt arbete gått i mål med sin stora uppdatering av såväl strategi, arbetssätt och teknisk plattform. - Kristdemokraterna är ett folkrörelseparti med många aktiva lokalavdelningar som..

  Läs →

 • Tack för i år och på återseende

  22 november 2012

  Över 80 personer har under året varit på seminarier vi arrangerat på teman som användbarhet med små resurser, automatiserad marknadsföring med hjälp av CMS-system, webben i mobilen och nu senast - innehållsstrategi. Här är hela listan. Som vanligt delar vi med oss till Läkare..

  Läs →

 • Mobilwebb för folkhögskolestuderande

  18 oktober 2012

  Idag lanserar Folkhögskolornas informationstjänst en ny mobil kanal för alla som letar efter alternativa utbildningsmöjligheter på en av Sveriges 150 folkhögskolor. Den mobila webbplatsen bygger på EPiServer Mobilepack med specialutvecklade funktioner för att göra den avancerade..

  Läs →

 • Metamatrix tecknar ramavtal med SVID

  29 augusti 2012

  Metamatrix har tecknat ramavtal för webbtjänster med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. SVID arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Ramavtalet är ett helhetsåtagande inom webb med EPiServer CMS som plattform. "Vi ser fram emot vårt..

  Läs →

 • Nya på Metamatrix hösten 2012

  17 augusti 2012

  Vi vill passa på att välkomna våra nya medarbetare som inleder hösten och karriären på Metamatrix. Så här säger Nicklas Segerqvist, digital art director: - Dags att ta formspråket för Metamatrix kunder till nästa nivå genom användarvänlig och förstklassig design. ... och så..

  Läs →

 • Uppdaterad design för Knivsta kommun

  12 juli 2012

  Under våren har vi tillsammans med kommunens informationsavdelning utarbetat en ny grafisk form för Knivsta kommuns publika webb. Utgångspunkterna har varit att göra en tydligare sida, där de delar som efterfrågas av kommunens invånare lyfts fram bättre. Naturligtvis kommer även..

  Läs →

 • Ny medlemswebb för FTF på EPiServer CMS 6 R2

  15 maj 2012

  Facket för försäkring och finans, FTF, lanserade sin nya webbplats på EPiServer-plattformen den 2 maj 2012. Nytt på webben är förbättrade möjligheter till interaktion för medlemmar och förtroendevalda. Med den nya lösningen kan även lokala fackklubbar utveckla egna sidor och med..

  Läs →

 • Ny webb till Micasa Fastigheter

  22 mars 2012

  Micasa Fastigheter i Stockholm AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholm stads omsorgsfastigheter. Företaget förvaltar ca 130 fastigheter och har ca 80 anställda. Det började med en diskussion kring den upplevda svårigheten att ”hitta rätt” på intranätet och..

  Läs →

 • Jämför service i Huddinge kommun

  14 mars 2012

  Under vintern har vi arbetat hårt med att ta fram en helt ny jämförelse-tjänst för att kommunens invånare ska kunna jämföra förskolor och älrdeomsorg och annan kommunal service. "Jämför service" som tjänsten heter, är en webbplats baserad på EPiServer CMS 6, men bygger till stora..

  Läs →

 • Nylansering av Landguiden på Sitecore 6 för Utrikespolitiska Institutet

  1 mars 2011

  Igår lanserades Landguiden efter ett års utvecklingsarbete. Landguiden är en vidareutveckling av Utrikespolitiska Institutets skriftserie Länder i fickformat. Den nya versionen av webbplatsen har en alldeles färsk avdelning om konflikter där du kan läsa om aktuella väpnade..

  Läs →

 • Pilotprojekt för sociala medier i Knivsta kommun

  28 oktober 2010

  Energifrågan är viktig för Knivsta kommun eftersom de arbetar aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. 2009 investerade kommunen i ett vindkraftverk för produktion av egen el. I februari 2011 tog kommunen fram en energistrategi. I samma veva anställde de en..

  Läs →

 • Arbetsgivarföreningen KFO har lanserat ny webbplats i EPiServer

  26 september 2010

  I torsdags lanserades Arbetsgivarföreningen KFO :s nya webbplats efter ett års omsorgsfullt arbete med behovsanalys, framtagande av koncept och design samt utveckling och integration. KFO valde EPiServer som sitt nya publiceringsverktyg, vilket upplevdes vara enkelt att arbeta i..

  Läs →Vi använder så kallade kakor på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du också att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer här . x