Förstudie & behovsanalys

  • Förstudie kring digital samverkansplattform SKL

    Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. SKL är en nätverksbaserad organisation. Visionen är att SKL:s medlemmar och medarbetare ska kunna nätverka, samarbeta och producera resultat ännu..

    Läs →

  • Förstudie hjälper International IDEA välja CMS

    International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) är en mellanstatlig organisation som främjar hållbar demokratisk utveckling över hela världen genom att stödja demokratiska reformer samt påverka politik och förhållningssätt. International IDEA är inne i en..

    Läs →



Vi använder så kallade kakor på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du också att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer här . x