Strategiska intervjuer med Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. De arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. De arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Riktning för strategisk webbnärvaro

Under 2015 ska Skogsstyrelsen göra om sin webbplats. Inför det arbetet önskade kommunikationsavdelningen input från ledningen kring deras syn på Skogsstyrelsens framtida strategiska webbnärvaro.

Hösten 2014 gick Skogsstyrelsen ut med en upphandling som ledde till att Metamatrix fick uppdraget att intervjua representanter från ledningsgruppen om hur de ser på webbens roll att bidra till att nå verksamhetens mål.

Frågeställningar som rapporten så småningom besvarade var till exempel:

  • Hur ser ledningen på webben som kanal idag och i framtiden?
  • Vilka målgrupper upplever de nås via webben?
  • Vilka mål med webben är intressanta för ledningen att följa upp kopplat till verksamhetens mål?
  • Hur ser ledningen på att webben är Skogsstyrelsens främsta externa digitala kanal? Hur plockar man upp det i styrande dokument, t.ex. verksamhetsstrategi och verksamhetsuppföljning?
  • Hur ser ledningen på webbens roll i framtiden med tanke på arbetssätt och e-tjänster

Involvera ledningen tidigt i arbetet med den nya webben

- Med tanke på att vi på Metamatrix ofta lyfter vikten av att få med ledningen i arbetet med de digitala kanalerna var det roligt med en myndighet som beställer den här typen av uppdrag, säger Pia Flodquist, webb- och innehållsstrateg på Metamatrix.

Det finns olika sätt att få ledningen med på tåget när en ny webbplats ska byggas. Det kan handla om förankring eller stöd till ledningen att ta de rätta strategiska besluten. Detta kan ske genom strategiska intervjuer eller olika typer av workshopar kring verksamhetsmål och webbplatsens effektmål exempelvis.

Kontakta Pia Flodquist om du vill ha förslag på hur du involverar er ledning i arbetet med den nya webbplatsen.Vi använder så kallade kakor på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du också att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer här . x