Agil utveckling med användarcentrerade metoder

Teamet hanterar utmaningarna

Vi som arbetar på Metamatrix är specialister på våra respektive områden och visst vore det fantastiskt om det räckte med det! Men våra kunders krav och förväntningar är högt ställda och att bara leverera i enlighet med ställda krav är inte bra nog.

Vi har valt att lösa denna utmaning genom att bemanna uppdragen med expertteam. Tillsammans kan medlemmarna i teamet utmana och peppa varandra att åstadkomma något extra och med gemensamma krafter och olika perspektiv lösa uppgiften på oväntade sätt.

Genom teamarbete minskar vi även personberoendet i långa uppdrag samtidigt som vi sprider kunskaperna om våra kunders utmaningar på flera medarbetare.

Utgå från användarnas behov

Vi är övertygade om att det är användarna som har de bästa kunskaperna om hur en verksamhet ska utvecklas, hur ett system ska se ut och fungera samt hur information ska kommuniceras.

Kunskap om användarna, deras förutsättningar och önskemål får vi fram genom att använda oss av vetenskapligt beprövade användarcentrerade metoder och perspektiv.

Exempel på metoder är olika intervjutekniker, workshopkoncept och användningstester.

Vi använder oss av olika former för dokumentation – allt ifrån personas och scenarier till effektkartor eller rapporter. Våra lösningsförslag blir därmed väl förankrade och testade av dem de är till för, vilket innebär att brister upptäcks tidigt i processen.

Resultatet för våra kunder är effektiva utvecklingsprocesser med hög deltagandegrad från såväl våra kunder som deras användare.

Hög tillgänglighet underlättar för alla

Metamatrix har hjälpt många kunder att göra sina webbplatser tillgängliga för användare med särskilda behov eller tekniska förutsättningar. I praktiken innebär det ofta att riktlinjer såsom WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) och Vägledningen för webbutveckling (webbriktlinjer.se) gås igenom, samt att html-koden anpassas så att den validerar mot de formella specifikationerna.

Att bygga en tillgänglig webbplats innebär även att göra webbplatsen och innehållet tillgängligt för så många typer av användare som möjligt samt för sökmotorer, mobiltelefoner och pekplattor. Så här arbetar vi med webbtillgänglighet.

Utveckling, test och förändring

Grundläggande för Metamatrix utvecklingsarbete är det iterativa förhållningssättet, det vill säga vi tar fram ett första, mycket enkelt, förslag – en prototyp – som testas. Denna vidareutvecklas och testas igen och så vidare.

Prototypen kan vara alltifrån en ”skelettskiss” som visar vilken information som ligger var på sidan, till en i stort sett färdig och klickbar HTML-sida och navigationsstruktur.

Styrkan i att börja med enkla skisser och testa dem är att det är enklare för användaren att förkasta det som inte känns riktigt rätt, till skillnad från att ställas inför något som är nästan färdigt.

Ju mer genomarbetad prototypen är och ju fler tester som genomförs, desto smidigare går utvecklingen – och desto nöjdare användare!

  • Tillgänglighet på webben

    Den 26 oktober  godkände EU-parlamentet webbtillgänglighetsdirektivet  som kommer att gälla såväl webbplatser som appar. Beslutet innebär att det kommer svensk lagstiftning på området under 2018 då webbplatser inom offentlig sektor måste vara tillgängliga enligt WCAG 2..

    Läs →Vi använder så kallade kakor på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du också att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer här . x