Häromveckan när min kollega Göran Åbonde och jag höll i seminariet ”Mät, följ upp och optimera” gjorde vi en snabbundersökning bland seminariebesökarna.

De flesta har mål och koll på målgrupper

Vår undersökning visade att de flesta har mål för webbplatsen, men målen är inte alltid mätbara. Det är en process att arbeta fram mätbara mål, och det behövs kunskap i analysmetoder och verktyg.

Samma seminariebesökare har hyfsad koll på sina målgrupper. Bra!

Mål, mätpunkter och koll på besökare är viktiga nycklar för att skapa en användbar webbplats som konverterar. Och det är grunden för att optimera och förbättra, vilket krävs för att vi ska kunna bryta igenom det digitala bruset.

Ledningens uppmärksamhet saknas

Men det oroar mig att de personer som har satt mål för webbplatsen och har koll på sina besökare till stor del verkar sakna antingen ledningens mandat för att arbeta, resurser för att genomföra det eller deras uppmärksamhet för att kunna arbeta med webbplatsen fullt ut. Att få en webbplats som är optimerad och konverterar borde vara mer prioriterat hos ledningar i dag.

Drar du samma slutsatser utifrån resultatet av undersökningen? 

 Snabbundersökning

Har ni mätbara mål för er webbplats svarade?

 1. Ja: 7 personer
 2. Nja, inte riktigt mätbara: 21 personer
 3. Nej: 9 personer

Har du stenkoll på dina målgrupper?

 1. Ja: 22 personer
 2. Nja, vi gissar: 14 personer
 3. Nej: 2 personer

Har du resurser och mandat från ledningen för att nå målen?

 1. Ja, mandat och budget: 7 personer
 2. Mandat, men inga resurser: 9 personer
 3. Resurser, men inga mandat: 3 personer
 4. De bryr sig inte: 8 personer
 5. Nej!! 3 personer

Pia Flodquist, digital strateg