I början av juni 2017 lanserade Myndigheten för yrkeshögskolan sin nya webbplats, yrkeshogskolan.se. Webbplatsen ska inspirera, underlätta för målgrupperna att avgöra om yrkeshögskolan är rätt för dem samt leda rätt.

Metamatrix står bakom webbplatsens nya struktur, koncept och design.

”Jag har lärt mig massor av nytt av att jobba med Yrkeshögskolan och tycker att vi lyckades med konceptet. Det är roligt att jobba med en webbplats som så många använder sig av och har nytta av!”, säger projektets designer Calle Törnquist.

Här berättar vi mer om projektet, metoder och arbetssätt.