ABF:s förbundsexpedition (Arbetarnas bildningsförbund) håller på att se över sin webbstruktur och vill som en del av detta utvärdera och välja CMS – utifrån sina behov i relation till total ägarkostnad (TCO). ABF har gett Metamatrix i uppdrag att genomföra en plattformsanalys och rekommendation för val av webbpubliceringssystem.

Vi möter ofta kunder som står inför att välja webbpubliceringssystem och har utifrån vår erfarenhet från liknande uppdrag utvecklat en metod som vi använder för att komma fram till rätt rekommendation för den specifika kunden och dess behov. Vår breda kunskap inom webbproduktion innebär att vi ofta agerar rådgivare till våra kunder – kring hela deras webbnärvaro, säger Frida Hallén, VD och webbstrateg på Metamatrix.

Arbetet innefattade behovsanalys, webbstatistik, granskning och utvärdering och uppdraget avslutades med att vi presenterade resultatet och sammanställde en rapport.

Det har känts mycket bra att jobba med Metamatrix! De förstod oss som organisation och våra behov snabbt. Vi kommer att ha stor nytta av resultatet i vårt fortsätta arbete med ABF:s webblyft, säger Rafael Reinoso, organisationsutvecklare och projektledare på ABF.