Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, är ett studieförbund med förankring i bland annat arbetarrörelsen, kooperationen och i handikapp- och invandrarorganisationer. Efter att ha bjudit in ett antal leverantörer att lämna offert är vi på Metamatrix mycket stolta över att de valde oss som samarbetspartner för utveckling av deras nya webbplattform i Episerver.

Webbplatsen ska profilera ABF som Sveriges ledande folkbildningsförbund, visa att de är en tydlig aktör som deltar i samhällsdebatten och som genom folkbildning verkar för demokratisk förändringskraft och att göra en annan värld möjlig. Webbplattformen ska bli navet i organisationens arbete och är naturligtvis viktig för att användarna ska kunna hitta och söka i deras utbud. Målet med webbplatsen är att få fler att hitta och anmäla sig till kurser, cirklar och arrangemang.

I uppdraget ingår att skapa ABFs nya webbplats, från idé till färdigutvecklad webbplats. Utifrån effektmål och en behovsanalys kommer vi att ta fram informationsstruktur, interaktionsdesign, grafisk design som bygger på en digital designmanual samt utveckla en responsiv webbplats i Episerver. Webbplatsen ska integreras med verksamhetssystemet GUSTAV. Användningstester och webbanalys med måluppföljning i Google analytics kommer att bli viktiga delar i projektet för att säkerställa att den blivande webbplatsen lever upp till interna krav på måluppfyllelse och användbarhet för målgrupperna.

”Jätteroligt uppdrag för en organisation vars värdegrund vi delar! Det är också ett uppdrag som passar vår erfarenhet och kunskap väl, med en relativt komplex lösning som ska integreras med verksamhetssystem, Active Directory och betallösning”, säger Frida Hallén, vd och kundansvarig på Metamatrix.