Den 19 mars höll vi frukostseminarium på temat Tillgänglig webb. Föredragshållare var vår kollega Pär Lannerö som för närvande har ett uppdrag som projektledare för webbriktlinjer.se.

En vanlig missuppfattning är att tillgänglighetsanpassning av en webbplats görs för en liten grupp människor. En SCB-undersökning från 2013 visar att 26 procent av alla i åldern 16-64 år har någon form av funktionsnedsättning. Därtill kommer att vi alla, beroende på kontexten, har nedsatt funktion då och då. Tänk bara hur svårt det kan vara att klicka på rätt länk eller knapp på din smartphone när du sitter på en skakig buss.

Det finns en rad andra positiva effekter som motiverar hög tillgänglighet:

  • Sökmotorerna älskar det
  • Det ökar användbarheten
  • Stärker varumärket
  • Skapar stolthet internt

Tillgänglighet som ny form av diskriminering

Den 1 januari 2015 fick vi en ny skrivelse i Diskrimineringslagen som handlar om tillgänglighet som diskrimineringsform. Pär berättade vad lagen innebär och om andra lagar och regler som ställer krav på tillgänglighet.

Testa din egen webbplats

På frågan om åtgärd för att ta reda på hur tillgänglig den egna webbplatsen är gav Pär rådet att besöka den med hjälp av skärmläsare. Idag finns skärmläsare inbyggda i de flesta datorer och mobiler, och de används inte bara av den som är blind, utan även av personer som har nedsatt syn, kör bil eller motionerar, har en utvecklingsstörning, ett annat modersmål eller kanske dyslexi.

Testa din egen webbplats tillgänlighet på webbriktlinjer.se/testa

Vill du träffa oss för att prata om din webbplats tillgänglighet och hur vi kan hjälpa till för att få den mer tillgänglig, kontakta Frida Hallén.

Relaterade tjänster