Än en gång har vi fått Post- och Telestyrelsens förtroende för att fortsätta vårt arbete med Vägledningen för webbutveckling – webbriktlinjer.se. Det är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. Vägledningen används av myndigheter och offentliga aktörer i syfte att göra sina webbplatser och verksamheter användbara och tillgängliga.

Målet med Vägledningen för webbutveckling är att:

  • Fler webbplatser och e-tjänster i offentlig och privat sektor ska kunna användas av personer med funktionsnedsättning.
  • Utvecklare och beställare av webbplatser i offentlig och privat sektor ska i högre grad tillämpa riktlinjerna för webbutveckling så att de kan utveckla respektive beställa webbplatser som fungerar för fler.

Vi har haft uppdraget att arbeta med webbriktlinjerna sedan 2014. Under den här tiden har vi bearbetat språket i riktlinjerna, utvecklat nya riktlinjer, anpassat dem till privat sektor, utvecklat ett testverktyg för självskattning av tillgänglighet, och spridit kunskap om digital tillgänglighet på konferenser och i andra relevanta kanaler.

- Vi är stolta över uppdraget med att arbeta med Vägledningen för webbutveckling. Det är ett meningsfullt och ansvarsfullt arbete som passar vår vision om ”Hållbara digitala lösningar som ger önskad effekt och utvecklar människor och organisationer!”, säger Frida Hallén, vd Metamatrix.

Behöver du hjälp med att få er webb mer tillgänglig eller användbar. Läs mer om vad vi erbjuder inom tillgänglighet heller hör av dig till Frida Hallén så berättar vi mer.