Att anpassa innehållet på en informationstung webbplats inför att den ska göras responsiv är en utmaning som många står inför just nu. Vi har hjälpt flera myndigheter och organisationer att göra en innehållsanalys och kommit med rekommendationer inför en sådan omgörning. En av dessa är Pensionsmyndigheten som är inne i en stor förändringsprocess där en ny responsiv webbplats ingår.

Vi har använt Metamatrix analys som utgångspunkt av den pågående omgörningen av innehållet på webben. Arbetet med innehållsanalysen är i högsta grad aktuellt för oss, säger Mia Frostvide på Pensionsmyndigheten.

Vi genomförde innehållsanalysen åt Pensionsmyndigheten bland annat för att se hur sidorna hänger ihop, hur informationen presenterades och vad som borde förändras innan de går över till en ny responsiv webbplats. Vilken information skulle behöva ses över och göras om på grund av den mindre skärmytan på mobiltelefoner?