Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utveckla ett samlat kunskapsstöd för hälso- och sjukvården inom patientsäkerhetsområdet. Målet är att minska de mest allvarliga och frekventa vårdskadorna. Utgångspunkten ska vara hälso- och sjukvårdens behov.

Metamatrix har fått i uppdrag att under våren och sommaren 2016 genomföra en behovsanalys och arbeta fram ett koncept för kunskapsstödet. Tonvikten ligger på att tydliggöra målgruppernas behov i fråga om innehåll och struktur och ta ut en riktning för hur stödet ska utformas.

För att kunna ta fram ett kunskapsstöd som stimulerar lärande, är kreativt, interaktivt och som leder till att uppfylla effektmålet vill vi ha med de tilltänkta användarna genom hela processen – inte bara i den insamlande fasen. Vi kommer bland annat att leverera personas, informationsstruktur, interaktionsdesign och ett koncept som ska testas på målgrupperna,säger Frida Hallén, vd på Metamatrix och fortsätter: Vi är naturligtvis väldigt stolta för att Socialstyrelsen än en gång har valt Metamatrix för att genomföra ett viktigt uppdrag som bidrar till samhällsnytta.

Kontakta Frida Hallén om du vill veta mer om projektet.