Därför har vi gjort en valkompass om bara digitala frågor. Innan partierna meddelat sina officiella ståndpunkter ger kompassen inget svar på vilket parti som ligger närmast dig, men den kan förhoppningsvis underlätta vår gemensamma orientering i det digitala landskapet.

Flytta markören om du vill ändra inriktning

Dina svar lagras bara i din egen webbläsare, och bara under besöket på sidan, om du inte själv väljer att dela dem eller spara dem. Det kan du i så fall göra med hjälp av kodrutan som finns efter de 10 frågorna.

Inget svar är också ett fullt godtagbart svar. Det bästa är ju om det går att kombinera de båda sidorna.

Dina inställningar som en kod


Bakgrund

Den här kompassen är en vidareutveckling av en del av den bloggserie om digitalisering som vi publicerade för några veckor sedan.

Varför gör Metamatrix detta?

Metamatrix tar inte partipolitisk ställning, och har i regel inte heller som företag åsikter. Men vi jobbar med hållbar digitalisering och behöver själva försöka förstå de olika konsekvenser som digitaliseringen för med sig. Man kan säga att blogginlägg som detta är ett sätt för oss att orientera oss själva - och varför då inte samtidigt hjälpa andra att orientera i detta stundtals ganska krångliga område.

EU:s roll inom digitalisering

EU har betydande påverkan på vår digitala miljö. Säkert har du hört talas om GDPR, upphovsrättsdirektivet, datalagringsdirektivet, "kaklagen"...? Och kanske även webbtillgänglighetsdirektivet, något som Metamatrix jobbat mycket med.

Vad tycker partierna?

Digital teknik baseras i och för sig på ettor och nollor, men digital politik är inte binär, inte höger-vänster, och inte gal-tan. Det är faktiskt svårt att förutsäga partiernas åsikter.
Representerar du ett parti? Berätta gärna hur ni ser på digitala frågor i så fall, så kanske vi kan lägga till en jämförelsefunktion också!