Hur kopplar du ihop din webbstrategi med webbanalys? Det förklarade vi på frukostseminariet ”Koppla ihop webbanalys och uppföljning med din strategi”. Max Walter och Pia Flodquist berörde frågor som: Vad är ett mätbart mål och vad kännetecknar ett sådant? Hur kan målen följas upp i olika analysverktyg? Hur skiljer sig behovet internt av återrapportering kring målen? Max och Pia delade också med sig av tips och råd vad som kan förbättra konverteringen av de uppsatta målen.

Ta gärna del av våra slides och kontakta oss om du vill lära dig mer om webbanalys.

Vi har dessutom en kurs i ämnet där vi fördjupar oss och knyter an till just era utmaningar. Anmäl dig till kursen i webbanalys!