Metamatrix har återigen fått förtroendet att medverka i arbetet med Vägledningen för webbutveckling – webbriktlinjer.se - som är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. Vägledningen används av många myndigheter och offentliga aktörer i syfte att göra sina webbplatser och verksamheter tillgängliga.

Det är Post- och telestyrelsen (PTS) som idag har regeringens uppdrag att ansvara för Vägledningen. Målet med arbetet är att:

  • Fler webbplatser och e-tjänster i offentlig och privat sektor ska kunna användas av personer med funktionsnedsättning.
  • Utvecklare och beställare av webbplatser i offentlig och privat sektor ska i högre grad tillämpa riktlinjerna för webbutveckling så att de kan utveckla respektive beställa webbplatser som fungerar för fler.

- Vägledningen sammanfattar erfarenheter från mer än ett decennium av webbutveckling inom många olika organisationer. Såväl offentliga organisationer som privat sektor har mycket att vinna på att följa riktlinjerna, säger projektledaren Pär Lannerö, som också menar att webbriktlinjerna ständigt behöver förnyas både till innehåll och paketering.

Metamatrix har haft uppdrag kring webbriktlinjerna även under 2014 och 2015. Vi har bland annat bidragit till att anpassa riktlinjerna till privat sektor, utvecklat ett verktyg för självskattning av tillgänglighet, och spridit kunskap om digital tillgänglighet på konferenser och i andra relevanta kanaler.

Vi är naturligtvis stolta över det fortsatta uppdraget som känns både meningsfullt och ansvarsfullt. Dessutom går det helt i linje med vår vision om ”Hållbara digitala lösningar som ger önskad effekt och utvecklar människor och organisationer!”

Behöver du hjälp med att få er webb mer tillgänglig eller användbar. Hör av dig till Frida Hallén berättar vi mer om hur vi arbetar.