Myndigheten Formas som är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling har valt Metamatrix som leverantör för att göra en förstudie inför en ny webbplats. Centralt för uppdraget är att ta fram effektmål och göra målgruppsanalyser inför arbetet med den kommande webbplatsen.

Även Omställningsfonden som hjälper jobbsökare från kommun och landsting till ett nytt jobb har valt Metamatrix som leverantör för att göra en behovsanalys. Målet med uppdraget är att göra målgruppsanalyser som är användbara i det fortsatta arbetet med den nya webbplatsen.

Vi kommer att göra såväl webanalys som intervjua personer ur båda organisationernas målgrupper i syfte att ta fram personor och kundresor för att visualisera behoven.