En effektiv förvaltning av webbplatsen krävs för att organisationen inte ska tappa strategitänk, koncept och fokus på webben. Den behövs för att styra mot mål, skapa effektiva webbtjänster, hålla samman kommunikationen och få självgående webbredaktörer.

Förvaltning av en webbplats är ett affärsmässigt viktigt och tidskrävande arbete som kräver planering och samordning. Förutom det krävs dessutom att det avsätts:

  • tid,
  • resurser
  • och möjlighet att arbeta över avdelningsgränserna.

Olika nivåer i en förvaltningsorganisation

Arbetet i förvaltningsorganisationen sker på tre nivåer: strategisk, taktisk och operativ. Skilj på nivåerna och låt olika personer arbeta på olika nivåer. Idag arbetar många webbansvariga och redaktörer på alla tre nviåer vilket gör att man lätt tappar den strateiska och taktiska nivån.

Den strategiska nivån handlar om till exempel om målstyrning, att godkänna strategier, årsplanering, uppföljning och kvalitetssäkring.

Den taktiska nivån har bland annat ansvar för målgrupperna / användarna och för att planera arbetet, samordna kommunikationen och sköta webbanalys.

Den operativa nivån ska fokusera på produktionen, exempelvis uppdateringar, support, drift.

Vill du veta mer

Den 24 september höll vi ett seminarium om effektiv webbförvaltning där vi delade med oss av råd och erfarenheter. Föreläsare var Pia Flodquist som har mångårig erfarenhet av att hjälpa stora och små organisationer med att skapa effektiva förvaltningsorganisationer.

Ta gärna del av presentationen.

Kontakta Frida Hallén, om du vill träffa oss för att prata om hur vi kan hjälpa er till en effektivare webbförvaltning.