Varje gång jag träffat Metamatrix har jag fått en väldigt fin känsla i magen. Man ska lita på sin mage, det har min kloka mamma lärt mig. Det gäller särskilt när magen skvallrar om delat synsätt inom viktiga frågor som långsiktighet, djup förankring i ledningsstrukturer och fokus på verklig förmåga till måluppfyllnad, säger Göran Åbonde.

Vi är väldigt glada över att få Göran till vårt team! Hans långa och breda erfarenhet stärker vårt erbjudande kring digitala strategiska tjänster. Tiden för de stora webbprojekten är förbi. Nu handlar det om ständiga förbättringar, ett proaktivt förhållningssätt och ett digitalt förändringsarbete som måste genomsyra hela organisationen. Där kommer Görans kunskap komma våra kunder väl till nytta, säger Frida Hallén, vd

Kontakta Frida Hallén om du vill diskutera ert digitala förändringsarbete eller höra mer om Metamatrix strategiska tjänster.

Bild på Göran Åbonde