I 2016 års innovationstävling valde PTS att efterlysa innovativa webblösningar som bidrar till att skapa tillgängliga webbplatser. Vi är naturligtvis otroligt stolta över att vara en av vinnarna i årets tävling.

Nu har vi fått möjlighet att förverkliga vår projektidé: att ta fram ett webbläsartillägg till Google Chrome som simulerar hur personer med olika funktionsnedsättningar eller bristande förmågor uppfattar en webbplats.

Vår tanke med webbläsartillägget är att ge webbansvariga, produktägare, utvecklare och andra som arbetar med att utveckla webbplatser den aha-upplevelse som krävs för att hen på allvar ska börja arbeta med webbtillgänglighet.

För oss på Metamatrix blir det ett verktyg när vi bygger webbplatser men även ett sätt att exemplifiera och övertyga befintliga och nya kunder om vikten av att arbeta med tillgänglig webb.

Vi vill sänka tröskeln för att arbeta med webbtillgänglighet

Vi hoppas att vårt webbläsartillägg blir ett verktyg för att öka förståelsen för hur olika personer uppfattar webben och samtidigt sänker tröskeln för att testa tillgängligheten på en webbplats eller i en funktion. Användaren av verktyget kommer att få en visuell bild av problemet och samtidigt användbar information om hur problemet kan undvikas. Genom att tillhandahålla checklistor, lättillgänglig information och länkar i webbläsartillägget ges chansen att lära sig mer om digital tillgänglighet.

Så här någonting tänker vi oss att det ska se ut:

 

Under projektets gång ska vi genomföra en behovsanalys med målgrupperna, ta fram koncept (informationsstruktur, interaktionsdesign samt grafisk form) och innehåll, utveckla webbläsartillägget samt simuleringar av funktionsnedsättningar, göra tekniska funktionstester samt användningstester.