Den 26 oktober godkände EU-parlamentet webbtillgänglighetsdirektivet som kommer att gälla såväl webbplatser som appar. Beslutet innebär att vi kan räkna med en svensk lagstiftning på området under 2018.

Vår kollega, Pär Lannerö, som har uppdraget att projektleda webbriktlinjer.se berättar att detta något förenklat innebär att när lagen träder i kraft måste offentlig sektor leva upp till webbriktlinje 1, vilket innebär att följa Web content Accessibility Guidelines, WCAG 2.0 nivå AA. Något som efterfrågas i vissa upphandlingar redan idag - men högst sällan efterlevs.

Redan från detta årsskifte, det vill säga 1 januari 2017, kommer kraven på tillgänglighet inom offentlig upphandling att skärpas i och med nya skrivningar i Lagen om offentlig upphandlig (LOU).

Vi välkomnar de nya och ökade kraven och ser fram emot fler tillgängliga webbplatser!