Knappt hade skratten hunnit klinga ut efter vårt aprilskämt om att Comic sans blir lagkrav för myndigheter förrän samma tema återkom från ett helt annat håll: På designerkonferensen AIGA  som just nu pågår i USA lanserade talaren Liz Jackson igår en utmaning: Gör om era logotyper med Comic Sans för att visa att ni vill jobba med tillgänglig design!

Det ska tilläggas direkt att det verkligen inte är alla som älskar Comic sans. Det finns dyslektiker som har lättare att läsa just det teckensnittet än andra, men det finns också många som föredrar de teckensnitt som är vanligast. Dessutom finns det teckensnitt som, till skillnad från Comic sans, är framtagna specifikt för att underlätta för dyslektiker.

Men det spelar roll hur vi designar:

  • Teckensnitt spelar roll, även om det inte är den viktigaste faktorn.
  • Textens storlek spelar roll. Kan användaren förstora text, radavstånd och ordmellanrum utan att texten krockar med någonting annat på sidan?
  • Undvik långa "textväggar"! Dela gärna upp texten med mellanrubriker och punktlistor.
  • Illustrationer och alternativa presentationsformat spelar roll.
  • Erbjud gärna ordförslag i inmatningsfält, som klarar av olika stavningar.
  • Kontraster spelar roll.
  • Klarspråk spelar roll.
  • Koden spelar roll. Många vill lyssna på texten med skärmläsare. Har du provlyssnat på din text?

Dessa och många andra designval avgör hur många som kan ta del av din information. Fler tips på hur du kan göra texter mer tillgängliga finns bland annat hos projektet Begriplig text, och på webbriktlinjer.se.

Det är lätt att byta till Comic sans på skoj (se exempel på Comicsansade kända logotyper). Den riktiga loggan är en helt annan sak, men tänk på tillgängligheten när ni gör en ny - och se över dokumentmallar för rapporter och presentationer, och självklart er webbplats om ni inte redan gjort det!

Tillgänglig digital design är en av Metamatrix hjärtefrågor, så visst kan vi haka på #ComicSansTakeover challenge om den kan sätta fokus på frågan!

Metamatrix logotyp i Comic sans

Hur ser din logotyp ut i Comic sans?