Tillsammans med Polisförbundet har vi tagit fram en enkel och avskalad webb där nyttan för medlemmarna och besökarna har varit prioriterad. Fokus har varit att göra det enkelt och snabbt att hitta det viktigaste innehållet och att komma i kontakt med förbundet. Den nya webben är responsiv och fungerar lika bra oavsett om besökaren surfar i mobilen, på padda eller i dator. Den nya webbplatsen är byggd i Episerver och medlemmar kan logga in med mobilt BankId och hantera sina personliga uppgifter.

Projektledning och ledningsstöd

Utöver förstudie och genomförandeprojekt har Polisförbundet också anlitat Metamatrix för stöd med projektledning och ledningsstöd. Göran Åbonde, digital strateg, har varit Polisförbundets interna projektledare. I uppdraget ingick kravfångst, organisationsutveckling, innehållsplanering, redaktionellt stöd och chefsrådgivning. Men att ta in en extern resurs handlade inte bara om att få in specialistkompetens i projektet utan lika mycket om att ha en person på plats som kunde utmana organisationen och se saker med nya ögon.

- Det är lätt att en organisation blir hemmablind och går i invanda spår. Vill man göra något nytt är det därför viktigt att få nya fräscha ögon och nya infallsvinklar när man ska utveckla delar av verksamheten. Göran Åbonde har varit oumbärlig i det avseendet, säger Jenny Engdahl Westbratt, kommunikationschef Polisförbundet.

- Att ta in professionellt stöd i beställarrollen om den kompetensen saknas på plats gör jättemycket för att nå effektivitet i projekt. Göran har, förutom att vara projektledare för själva webbprojektet, byggt upp en kunskapsorganisation och en förvaltningsorganisation som kommer vara till stor hjälp för det fortsatta arbetet med webbplatsen, säger Patrik Hassel, kundansvarig på Metamatrix. Tillsammans med Polisförbundet har vi byggt en enkel och lättnavigerad webb med fokus på det viktigaste.

Webbplatsen lanserades 25 april. Besök nya polisforbundet.se

Kontakta gärna Patrik Hassel om du vill veta mer om projektet.