”Förutom att vi fått en tydlig och användarvänlig webb, både ur ett användar-och redaktörsperspektiv, har webbarbetet hjälpt oss i vårt kommunikationsarbete med att tydliggöra mål och målgrupper även för våra andra informationskanaler", säger Christina Watson, informationsansvarig och projektledare från Energigas Sverige.

Projektet omfattade att ta fram tydliga och mätbara mål för webbplatsen, koncept och grafisk form. Robust, redaktörsvänlig och total cost of ownership (TCO) var tre av nyckelorden gällande systemvalet, vilket gjorde att Energigas Sverige valde Umbraco CMS.

En utmaning i projektet var att gå från tre webbplatser till en. ”Genom tydlig prioritering av vilka effekter webbplatsen ska generera, skapades förutsättningar för att i projektet fokusera på de delar som bidrar positivt till verksamheten”, säger Metamatrix projektledare Zandra Alenklev.

Projektgruppen från Energigas har i hög grad varit delaktig i projektet och samarbetet med Metamatrix team har gått smidigt. Ett kvitto på att samarbetet fungerat bra är att det efter acceptanstestperioden (den tid som en beställare ska testa webbplatsen innan lansering) har rapporterats in väldigt få fel.

Att prestanda är viktigt vet vi och Energigas Sveriges nya webbplats har en extremt snabb laddningstid vilket är ett bevis för att utvecklarteamet gjort sitt jobb med bravur. Laddningstiden har gått från 2,26 sekunder till 0.3 sekunder.

Du hittar Energigas webbplats här. Vill du veta mer om Umbraco eller hur vi arbetar, kontakta gärna kundansvariga Patrik Hassel.