Webbplatsens målgrupper är deltagare, medlems- och samarbetsorganisationer samt cirkelledare. Utöver www.abf.se har även webbplatserna www.fonstret.se, www.infobanken.abf.se och www.socialdemokraterna.abf.se ingått i projektet.

Webbplattformen är byggd i Episerver (version 10) och är integrerad med kurssystemet GUSTAV och bildhanteringsprogrammet ImageVault, samt använder sig av PayEx som betalningsmetod för kurser. På webbplatsen används även sökfunktionen Episerver Find.

ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, finns i landets alla kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. ABF:s digitala kanaler ska profilera ABF som en tydlig aktör som deltar i samhällsdebatten och som genom folkbildning verkar för demokratisk förändringskraft och att göra en annan värld möjlig.

Under projektet har representanter från målgrupperna blivit djupintervjuade i syfte att samla in behov och även deltagit för att ta fram webbplatsens informationsstruktur och för att tycka till om koncept och design. Användningstester gjordes tidigt i projektet för att fånga upp förbättringar i konceptet.

- Metamatrix är en proffsig leverantör som utgår från kundens behov av stöd och kommunikation. De lägger sig på en bra nivå så att alla i projektet är med på banan och hintar om möjligt i tid vid eventuella avvikelser från planeringen, säger Jennifer Söderström, kommunikationschef på ABF. 

- Att få vara med och bidra till folkbildning känns jättebra och stämmer väl med Metamatrix värdegrund och samhällsfokus! Det har varit ett projekt som har präglats av gemensamt engagemang, att tillsammans skapa något bra som gör skillnad, säger Frida Hallén, kundansvarig på Metamatrix.

Kontakta gärna Frida Hallén om du vill veta mer om projektet eller hur vi arbetar.