I senaste uppgraderingen av Umbraco finns några smarta funktioner som underlättar för dig som hanterar användares personuppgifter som samlas in via webbplatsens formulär. Uppgradering gör det till exempel lättare att hålla reda på vem som har tillgång till vad, vilken data du samlar in och du får möjlighet att märka data som ”känslig” och endast ge få personer tillgång till den backoffice. 

Några nyheter i Umbracos uppgradering

API för enklare samtycke

Funktionen gör det enklare att fråga om, och registrera, om en användare har gett sitt samtycke för en viss åtgärd.

Detaljerad loggning av vem som gjort vad

GDPR kräver att man som webbplatsägare har koll på vem som har gjort vad i systemet, exempelvis att användare X har gett användare Y behörighet till funktion Z. Med Umbracos nya uppgradering får du möjlighet till det.

Ge få access till känslig uppgifter

Uppgraderingen ger dig möjlighet att markera viss data som känslig och sedan enbart ge ett fåtal människor tillgång till de känsliga uppgifterna. Det sker genom att skapa en specifik användargrupp.

Exportera en användares sparade data

Uppgraderingen ger dig möjlighet att exportera all data som finns sparad för en viss användare.

Umbraco Forms underlättar lagring av känsliga uppgifter

I Umbraco Forms 7.0.0 kan du markera formulärfält som "känsliga", vilket gör att alla användare som har tillgång till adminsistrationsgränssnittet inte får tillgång till de känsliga uppgifterna. Se ovan: Ge få access till känsliga uppgifter.

Du kan också välja att inte spara all användardata i systemets standarddatabas, utan istället lagra uppgifterna i en egen separat databas.

Uppgradera först

Du kan bara använda de nya funktionerna i Umbraco Forms om du först uppgraderat till Umbraco 7.9.

De här funktionerna eller åtgärderna GDPR-säkrar din webbplats. Till syvende och sisdt är det du som webbplatsägare som måste hålla koll på vad som mer gäller för er organisation och vad ni måste göra för att säkra användares personuppgifter på de sätt som krävs. Inlägget är inte heller skrivet för att ge  juridiska råd utan är gissningar kring hur GDPR och ePrivacy Regulation kan komma att påverka våra webbplatser.

Inlägget är en kortversion och delvis översättning av Umbracos blogginlägg: Umbraco version 7.9 and Forms 7.0 is out!