I samverkan med flera myndigheter har E-legitimationsnämnden tagit fram en prototyp för en framtida webbsida där användaren väljer inloggningssätt när hen ska logga in på offentliga e-tjänster. Metamatrix tog fram interaktionsdesignen och själva html-prototypen som användes kontinuerligt i projektet för användningstesterna.

Projektet som finansierades av Post- och telestyrelsen och Användningsforum via Myndigheten för delaktighet samarbetade med PRO, Begripsam, SIOS, Bolagsverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket och Transportstyrelsen.

Redan tidigt i projektet var målet att prototypen skulle ha hög webbtillgänglighet. Idag följer den webbriktlinjer.se, med några få undantag eftersom det är en prototyp. När implementationen så småningom sker i drift är siktet inställt på den högsta nivån av webbtillgänglighet, WCAG 2.0 AAA.

I projektet arbetade vi kontinuerligt i iterationer med användningstester kombinerat med utvecklingen av interaktionsdesign och prototyp. Användningstester genomfördes på 37 användare som hade stor spridning i funktionsförmåga både vad gäller olika typer av funktionsnedsättning, datorvana, ålder och språk.

Det här projektet är ett bra exempel på gott samarbete mellan flera olika användargrupper, myndigheter och organisationer. Alla deltagare i projektet jobbade på bra och smidigt trots att det fanns så många viljor och olika förutsättningar att ta hänsyn till. Nu skickar vi ut slutrapporterna och resultatet till referensgruppen för att samla in deras synpunkter, säger Eva Sartorius på E-legitimationsnämnden.

Vill du veta mer om vår roll i projektet kontakta Frida Hallén.