Genom vår partner R2Meton finns Metamatrix med på Kammarkollegiet ramavtal inom Systemutveckling. Det är brett avtal som omfattar både resurs- och uppdragskonsulttjänster inom utveckling, tillgänglighet och användbarhet. Avtalet omfattar samtliga myndigheter, de flesta landsting och kommuner.

Metamatrix har sedan 1999 utvecklat hållbara digitala tjänster och koncept för det offentliga Sverige. Kammarkollegiets nya ramavtal ger oss möjlighet att fortsätta bidra till en effektiv statsförvaltning, något vi är mycket stolta över!, säger vår vd Frida Hallén.

Läs mer om ramavtalet och vem som kan avropa på avropa.se.