Nästa år, 2016 blir det tvingande i Lagen om offentlig upphandling att ställa krav på tillgänglighet. Förra året, 2014 trädde en ny europeisk standard i kraft som kan komma att få stor betydelse för hur man ska leva upp till kraven. Standarden (Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT-produkter och -tjänster i Europa, EN 301 549) slår fast funktionella tillgänglighetskrav för Informations- och kommunikationsteknik, IKT, både när det gäller produkter och tjänster. Den innehåller också en beskrivning av testprocedurer och utvärderingsmetodik för varje tillgänglighetskrav.

Idag på Offentliga rummet i Visby pratar Metamatrix Pär Lannerö (för Post- och telestyrelsens räkning) och Hans von Axelsson från Myndigheten för delaktighet om social hållbarhet och hur standarden kan användas för att förbättra tillgängligheten till IKT så att alla oavsett funktionsförmåga ska kunna använda de digitala lösningarna.

Metamatrix kollega Pär Lannerö har för närvande ett uppdrag som projektledare för webbriktlinjer.se.