— Metamatrix har varit lyhörda för våra önskemål samtidigt som de varit noga med att besökarnas önskemål ska styra innehåll och funktionalitet. Jag är supernöjd med vår nya webb och längtar redan till nästa steg då vi ska föra in ytterligare funktionalitet som underlättar för våra besökare, säger Anette Nordenfelt, kommunikationschef på Omställningsfonden.

Utgår från besökarnas behov

Att gissa sig till vad ens besökare vill ha eller att enbart utgå från organisationens önskemål är ingen bra metod för att lyckas med webben. Därför började vi med att göra en behovsanalys. Genom intervjuer med målgrupperna, analys av webbstatistik och workshops ringade vi in målgruppernas behov. Vi analyserade underlaget tillsammans och ritade upp kundresor för att få en gemensam syn på målgruppernas behov. För att göra målgrupperna mer levande arbetade vi med personas, en metod där vi utifrån intervjuer med målgrupperna tar fram fiktiva karaktärer som beskriver beteende, attityder och behov. En framgångsfaktor har varit det täta samarbetet vi haft med Omställningsfonden genom hela processen.

— Förstudien gav svart på vitt vad våra besökare vill ha och vad som inte efterfrågas. Därför har vi nu en slimmad webb som fokuserar på vad våra jobbsökare och arbetsgivare behöver för att lösa sina problem, säger Anette Nordenfelt, kommunikationschef på Omställningsfonden.

Handlingskraftiga, tydliga och samtida

Efter genomförd förstudie fortsatte arbetet med att ta fram koncept, design och att utveckla den nya webben. Designen utgår från Omställningsfondens nya grafiska profil och målet att uppfattas som handlingskraftiga, tydliga och samtida. Webbplatsen är byggd i Umbraco, ett stabilt open source-baserat publiceringsverktyg. I utvecklingsarbetet har vi jobbat agilt, ett arbetssätt som innebär att vi jobbar tätt tillsammans med kunden och att utvecklingen görs i korta intervaller, sprintar, hela tiden med utgångspunkt i besökarnas behov. Vi har också gjort användningstester för att säkerställa att lösningen blir så bra som möjligt.

— Vi har haft ett jättebra och nära samarbete med Omställningsfonden genom hela projektet. Det är en förutsättning för att arbeta agilt och har gjort att vi kunnat jobba snabbt och effektivt med fokus på att ta fram en webb som kan utvecklas vidare i takt med verksamheten, säger Natalie Nordström, interaktionsdesigner på Metamatrix.

Besök Omställningsfondens nya webb här. Kontakta Patrik Hassel om du vill veta mer om projektet eller hur vi arbetar.