Post- och Telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av Regeringen att ta över ansvaret för Vägledningen för webbutveckling (webbriktlinjer.se) från E-delegationen, vars mandat löpte ut 30 juni 2015. Vägledningen omfattar riktlinjer för hur tillgängliga och användbara webbplatser skapas inom offentlig sektor.

Pär Lannerö från Metamatrix är för närvarade projektledare för webbriktlinjer.se