Den tydligaste trenden inom webben är enligt analysföretaget WSA att allt fler bygger responsiva webbplatser. Deras senaste trendrapport visar att 2014 hade 57 procent av de svenska företag och organisationer som deltar i deras undersökning en responsiv webbplats och 35 procent planerar att bygga responsivt under 2015. Trenden är tydlig och Google meddelande nyligen att mobilvänliga sidor numera rankas högre vilket antagligen kommer att öka antalet responisiva webbplatser.

På dagens frukostseminarium den 7 maj pratade vi om olika tekniska ramverk för utvecklingen, det responsiva innehållet, trender och beteenden hos användarna. Carl Törnquist och Pia Flodquist förklarade begreppet responsiv design och hur det skiljer sig från en mobilanpassad webbplats.

Vanliga frågor om att bygga responsivt

  • En fråga som nästan alltid kommer på tal när det diskuteras responsivt är om man ska bygga nytt eller inte? Det beror på svarar vi. Vill ni passa på att göra en större förändring av webbplatsen är det naturligt att bygga nytt. Är ni nöjda med dagens utformning kanske det räcker att göra en responsiv anpassning av webbplatsen.
  • Behöver vi byta CMS för att göra en responsiv webb är en annan fråga vi ofta får från våra kunder. Svaret är nej. Det som kan skilja sig åt är vilket stöd som finns för redaktörerna i olika CMS. I till exempel EPiServer 7 finns det ett ganska starkt stöd för att arbeta med responsiva webbplatser medan det kan saknas i andra.
  • Vi har en webbplats som växt organiskt och blivit mycket stor innehållsmässigt. Hur ska vi tänka när vi bygger responsivt? Om ambitionen finns att göra en översyn av hela webbplatsen i samband med att den ska bli responsiv brukar vi rekommendera att ni samtidigt rensar i ert innehåll. Fundera speciellt på vilket innehåll som bidrar till verksamhetens mål och som även fyller användarnas behov.

Är det dags för er att bygga responsivt hjälper vi naturligtvis gärna till. Kontakta Frida Hallén så berättar vi hur vi kan hjälpa till.