•  Skapa en ny sidtyp i Model
  • Skapa en ny class som heter SportProfileProperty för register PropertyDefinitionType

 

  • Skapa en ny mapp under Business som heter SelectionFactories och skapa en ny class SportTypeSelectionFactory för att skapa listor av sporttyp

 

  • Bygg projektet och kör site. Nu har du egna listor i Episerver!