Kod till några olika varianter av punktlistor

See the Pen Skräddarsydda listor by Natalie Nordström (@nataliematrix) on CodePen.