På Webbstrategidagarna offentlig sektor 2015 håller Pär Lannerö och Pia Flodquist ett fördjupningspass kring tillgänglighet.

Webbstrategidagarna offentlig sektor reder vi ut begreppet tillgänglighet, presenterar aktuella regelverk och riktlinjer samt diskuterar vad som är en rimlig målsättning för ditt arbete med tillgänglighet. Du kommer få tips på vad du bör tänka på för att upphandla tillgängligt, hur du förhåller dig till olika användargrupper och de vanligaste hindren vi stöter på för en tillgänglig webb, säger Pia Flodquist.

Lagmässiga krav, upphandling och Vägledning för webbutveckling

  • EU kommissionens minikrav på webbtillgänglighet - vad behöver du känna till?
  • Att upphandla tillgängligt enligt EN 301 549
  • Aktuellt från Vägledningen för webbutveckling och WCAG 2.0

Användargruppernas behov – ta bort onödiga hinder för tillgänglighet

  • Vilka användargrupper behöver du ta hänsyn till?
  • Vad har de för behov?
  • Vad är det viktigaste du bör tänka på för att göra webben tillgänglig?

Lägg upp en förbättringsplan för en tillgänglig webbplats

  • Vad behöver du förbättra på din webbplats?
  • Vilka är de relativt enkla åtgärder som du kan börja med?
  • Inom vilka områden krävs det mer resurser och kompetens?
  • Metoder för användartestning av webbtillgänglighet

Metamatrix har hjälpt många kunder att göra sina webbplatser tillgängliga för användare med särskilda behov eller tekniska förutsättningar. I praktiken innebär det ofta att riktlinjer såsom WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) och Vägledningen för webbutveckling följs, samt att interaktionsdesign, design och html-koden anpassas så att den validerar mot de formella specifikationerna.

Att bygga en tillgänglig webbplats innebär även att göra den tillgänglig för sökmotorer, mobiltelefoner och pekplattor.

Vi se gärna över din webbplats och gör en expertgranskning med tanke på användbarhet och tillgänglighet. Kontakta Frida Hallén om du vill veta mer