Vid utvecklingen av en ny webbplats är det viktigt att den byggs så att den blir tillgänglig för alla att använda, även de som har olika typer av funktionsnedsättningar. Det finns flera verktyg på webben som utvecklare kan använda sig av för att kontrollera att koden är skriven på ett sätt som gör webbplatsen tillgänglig. Här är tre favoriter:

Tota11y

Tota11y är ett verktyg som på ett tydligt sätt visualiserar tillgänglighetsbrister på en webbsida. Tota11y består av en enda javascript-fil som lägger in en liten knapp i botten på sidan i webbläsaren. Verktygsfältet består av flera plugins som har sin egen funktionalitet. Många markerar element på sidan, ibland för att visa att de existerar och ibland för att peka ut när något är fel. Det finns till exempel plugins för att kontrollera färgkontraster, rubriknivåer och alt-texter för bilder.

Tota11y är utformat som ett bokmärke som du drar till ditt bokmärkesfält och sedan klickar på för att lägga till verktyget på webbsidan. Det går även att lägga till tota11y direkt i ett webbprojekt genom att hämta hem källkoden från deras github-sida och sedan inkludera det här scriptet i botten på body-taggen:

<script src="tota11y.min.js"></script>

 
En webbsida med Tota11ys panel uppfälld i vänstra hörnet.

Tillgänglighetsgranskning i Chrome Developer tools

Chrome har ett bra verktyg för att få en allmän uppfattning av hur tillgänglig en webbplats är och kan göra en automatisk granskning av koden för att upptäcka eventuella tillgänglighetsfel som bör åtgärdas.

I utvecklarverktyget i Google Chrome finns en flik som heter Audits. Där finns flera typer av granskningar att välja på och där finns även valet Accessibility. Bocka för den och välj sedan Run audits. Nu kommer webbplatsens kod att granskas och du får fram ett resultat med en lista på tillgänglighetskrav eller riktlinjer som inte har uppnåtts. För varje punkt finns en förklaring av problemet och du har även möjlighet att följa länkar för att läsa mer.

Exmpel från developer tool - lista med punkter att åtgärda

Ladda ner en skärmläsare och prova att navigera med tangentbordet

Det är viktigt att webbplatsen fungerar bra att använda med skärmläsare och att den går att navigera på utan att använda musen. Många personer som har svårigheter att använda en vanlig mus använder tangentbordet istället och navigerar på sidan med hjälp av tab-tangenten. En skärmläsare är ett program som läser upp text från datorskärmar med konstgjort tal. Det används främst av blinda eller synskadade men även av andra.

Testa både att navigera runt på webbplatsen med tangentbordet och att använda skärmläsare. Då ser du direkt vad som fungerar och inte och kan åtgärda eventuella fel. Finns det texter som inte läses upp eller missas helt av skärmläsaren? Går det att nå alla element på sidan? Är det tydligt var på sidan du är? Går det att fälla ut eller öppna element med enter eller space? Går det också att stänga elementen igen? Fungerar piltangenter i navigeringar, dropdowns?

Ett tips på en bra skärmläsare som går att ladda ned gratis är NVDA. Det finns även skärmläsare inbyggda i operativsystemet på Windows och Mac.

Mer om tillgänglighet

Vägledningen för webbutveckling är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor och har mycket bra information om digital tillgänglighet och användbarhet.

Du kan också ladda ner vår guide med våra 7 bästa tips om tillgänglighet.