Socialstyrelsen har fått i regeringsuppdrag att minska handläggningstiden för ärenden som gäller legitimationsfrågor för personer med utbildning utanför EU/EES. En del i detta är att förbättra myndighetens kommunikativa tjänster. Metamatrix har fått i uppdrag att under hösten 2015 utarbeta koncept för dessa tjänster, med tonvikt på innehållsfrågor och informationsstruktur. Uppdraget innefattar bland annat att kartlägga mål och kommunikativa utmaningar, att definiera och prioritera målgrupper samt undersöka deras drivkrafter och behov.

Vi är jättestolta över att få samarbeta med Socialstyrelsen kring detta viktiga uppdrag! För att få svensk yrkeslegitimation när du har utbildning från ett land utanför EU, gäller det att Socialstyrelsen bedömer att utbildningen motsvarar de kunskaper som krävs för att bli till exempel sjuksköterska eller läkare. Du måste visa dokumenterade kunskaper i svenska språket och du behöver för de flesta yrken också genomföra prov och praktisk tjänstgöring. Samtidigt vill alla förstås att de läkare och sjuksköterskor som kommer till Sverige så snart som möjligt kunna börja arbeta i sitt nya hemland. Utmaningen i uppdraget är att underlätta och förtydliga ansökningsprocessen för användarna så mycket som möjligt, för att kunna minska handläggningstiden, säger Max Walter, projektledare och ansvarig för Metamatrix arbete med konceptutveckling.