Det publiken hade flest frågor kring på årets första frukostseminarium om Agila kontrakt var nog påståendet om att Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillåter mer frihet och flexibilitet än man som kund och leverantör av mjukvarusystem tror. Bland annat finns det öppningar för att ha projekttävlingar som en del av upphandlingen, och att ha en dialog med eventuella leverantörer i förväg.

Vi hade bjudit in Mia Kolmodin och Mattias Skarin från vår samarbetspartner Crisp som föreläsare för att prata om agila kontrakt och det agila arbetssättet.

Fördelar i ett agilt projekt

Det finns en rad fördelar med att arbeta i ett agilt projekt:

  • Man kan minimera riskerna i projekt.
  • Man bygger grunderna för ett väl fungerande samarbete genom att sätta upp gemensamma effektmål tidigt.
  • Kundens möjlighet till inblick i projektet, deras mognad och ansvar, är minst lika viktigt som leverantörens.

Ett agilt arbetssätt bygger på täta och regelbundna leveranser med feedbackrundor som gör att man som kund får en bättre överblick av det kommande resultatet. Det skapar också utrymme för att man kan ändra riktning i projektet om man upptäcker att det färdiga resultatet inte blir som man tänkt sig. Detta gör naturligtvis att riskerna i projektet minskar.

I grunden för alla prioriteringar och eventuella förändringar i projektet ligger det gemensamma effektmålet. När alla inblandade är överens om vilka effekter vi ska uppnå blir det lättare att diskutera systemet som växer fram. Frågan ”Bygger vi just nu den allra bästa lösningen för att vi ska kunna nå de uppsatta effektmålen?” säkerställer kvaliteten. Ett sånt här arbetssätt kräver att alla i projektet har förtroende för varandra. Och kunden har ett ansvar precis lika mycket som leverantören. Det är leverantören som ska bygga och leverera ett system, men det krävs att kunden tar sig tid att sätta in sig i projektet för att kunna ta del av varje delleverans och kunna göra de prioriteringar som krävs.

Är du nyfiken på att veta mer om hur vi jobbar i projekt? Kontakta Frida Hallén.