Metamatrix har återigen fått förtroendet att arbeta som projektledare för E-delegationens riktlinjer för webbutveckling som många myndigheter och offentliga aktörer arbetar efter i syfte att göra sina webbplatser och verksamheter tillgängliga. Målet med arbetet är att:

  • Fler webbplatser och e-tjänster i offentlig och privat sektor ska kunna användas av personer med funktionsnedsättning.
  • De förvaltningsgemensamma tjänsterna som vänder sig till privatpersoner ska kunna användas även av personer med funktionsnedsättning.
  • Utvecklare och beställare av webbplatser i offentlig och privat sektor ska i högre grad tillämpa riktlinjerna för webbutveckling så att de kan utveckla respektive beställa webbplatser som fungerar för fler.

Redan under 2014 var Metamatrix projektledare för webbriktlinjer och bidrog bland annat till att anpassa riktlinjerna till privat sektor, utveckla ett verktyg för självskattning av tillgänglighet och anordna en konferens om tillgängliga webbplatser.

Vi är naturligtvis stolta över uppdraget som känns både meningsfullt och ansvarsfullt. Dessutom går det helt i linje med vår vision om ”en hållbar och lustfylld webb som är tillgänglig för alla”!

Använder din organisation webbriktlinjerna? Varför? Varför inte?

Har ni synpunkter eller förslag på hur de kan utvecklas? Hör av dig till Pär Lannerö!

E-delegationen förvaltar webbriktlinjer.se tillsammans med Post- och Telestyrelsen.