Med Chrome-tillägget Web Disability Simulator kan du bättre förstå och själv uppleva en del av de hinder som skapas genom en icke tillgänglig webbplats. Du kan till exempel pröva hur er webbplats uppfattas av en person som har defekt färgseende eller vilken utmaning det är för någon med dyslexi att ta sig igenom en enkel text på er webbplats.

Använd webbläsartillägget själv för själva upplevelsen eller använd det för att övertyga andra om vikten att fokusera på tillgänglighet vid utvecklingen av webbplatsen.

Web Disability Simulator ger dig:

  • korta fakta om olika typer av hinder som personer upplever,
  • tips på hur du kan underlätta för dessa personer,
  • länkar till webbplatser där du kan lära dig mer om digital tillgänglighet.

Web Disability Simulator innehåller följande simulatorer:

  • olika typer av defekt färgseende,
  • tunnelseende eller långsynthet,
  • skärm i starkt solsken,
  • svårigheter med motorik,
  • dyslexi eller begränsat ordförråd,
  • koncentrationssvårigheter.

Ladda ner Web Disability Simulator

Vi tror på en webb för alla

Målet med att ta fram Web Disability Simulator är att skapa medvetenhet kring vilka svårigheter olika personer kan ha när de använder våra webbplatser. För oss på Metamatrix innebär tillgänglighet på webbplatser att så många som möjligt självständigt ska kunna använda webben. Det skapar ökade möjlighet för personer att själva utföra sina ärenden på webben. Vi bygger webbplatser där användarna har kontroll över sin upplevelse och kan göra de anpassningar de behöver.

Vill du bidra till utvecklingen?

Vi hoppas att Web Disability Simulator ska leva och utvecklas som ett open-source-projekt där du och andra intressenter kan bidra till utvecklingen. Vi använder oss av Github, föreslå gärna ändringar av koden eller kom med förbättringsförslag.

Web Disability Simulator har finansierats och utvecklats i samarbete mellan Metamatrix och Post- och telestyrelsen, inom ramen för  PTS Innovationstävling.