I början av juni 2017 lanserade Myndigheten för yrkeshögskolan sin nya webbplats, yrkeshogskolan.se. Webbplatsen ska inspirera, underlätta för målgrupperna att avgöra om yrkeshögskolan är rätt för dem samt leda rätt.

Metamatrix står bakom webbplatsens nya struktur, koncept och design.

"Vi är oerhört nöjda med resultatet och det jobb Metamatrix har gjort med nya yrkeshogskolan.se. Ledorden har varit renodling, effektivisering och fokus på det användarna vill ha. Redan efter några veckor såg vi flera av de effekter vi var ute efter. För mig är det viktigt att arbeta med designers som har koll på vad olika lösningar innebär även när det gäller utvecklingsdelarna, att de har koll på tekniska möjligheter och begränsningar. Metamatrix har genom hela projektet varit noga med att förankra såväl interaktionsdesign som visuell design med både oss och våra utvecklare. Tillsammans har vi gjort prioriteringar och sett till att vi lägger resurser på rätt saker. Det är lätt att samarbeta med Metamatrix, de är professionella, lyhörda och väldigt lösningsorienterade.", säger Åsa Svensson Aspegren på Myndigheten för yrkeshögskola.

”Jag har lärt mig massor av nytt av att jobba med Yrkeshögskolan och tycker att vi lyckades med konceptet. Det är roligt att jobba med en webbplats som så många använder sig av och har nytta av!”, säger projektets och Metamatrix designer Calle Törnquist.