Metamatrix har hjälpt Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, att genomföra en förstudie och behovsanalys. Syftet med förstudien var att ta fram målgrupper för webbplatsen och undersöka deras behov samt att visualisera målgruppernas upplevda kontakt med Fastigo genom kundresor.  

Baserat på workshops, djupintervjuer och personas som beskriver målgruppernas behov, togs kundresor fram för Fastigo. En kundresa visualiserar de händelser (bra och dåliga) som målgrupperna upplever när de har kontakt med organisationen.

Kundresorna har hjälpt oss att förstå hur våra viktigaste målgrupper upplever kontakterna med Fastigo oavsett om kontakten sker på webben, i telefonen eller i en annan kanal. De har också ökat förståelsen i organisationen för målgruppernas behov och att alla kontakter med Fastigo är lika viktiga för den enskilda personens upplevelse.

Anette Nordenfelt, Kommunikationschef Fastigo

Vill du veta mer om projektet eller hur vi arbetar på Metamatrix? Kontakta Patrik Hassel.