Myndigheten för yrkeshögskola ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. På yrkeshogskolan.se informerar myndigheten potentiella studerande om yrkeshögskolan och presenterar det aktuella utbudet av utbildningar.

Webbplatsen behövde göras responsiv och uppgraderas till senaste versionen av Episerver. Metamatrix fick 2016 i uppdrag att ta fram koncept och design för den nya webbplatsen. Uppdraget gjordes i samarbete med myndighetens leverantör Consid, som utvecklade webbplatsen.

"Vi är oerhört nöjda med resultatet och det jobb Metamatrix har gjort med nya yrkeshogskolan.se. Ledorden har varit renodling, effektivisering och fokus på det användarna vill ha. Redan efter några veckor såg vi flera av de effekter vi var ute efter. För mig är det viktigt att arbeta med designers som har koll på vad olika lösningar innebär även när det gäller utvecklingsdelarna, att de har koll på tekniska möjligheter och begränsningar. Metamatrix har genom hela projektet varit noga med att förankra såväl interaktionsdesign som visuell design med både oss och våra utvecklare. Tillsammans har vi gjort prioriteringar och sett till att vi lägger resurser på rätt saker. Det är lätt att samarbeta med Metamatrix, de är professionella, lyhörda och väldigt lösningsorienterade.", säger Åsa Svensson Aspegren från Myndigheten för yrkeshögskola.

Tydliga effekter redan efter tre månader

Redan tre månader efter lansering var effekterna av den nya webbplatsen synliga. En tydlig effekt var hur många som använder webbplatsen, nu när den är mobilanpassad, renodlad och har ny design - under de tre första månaderna hade webbplatsen besökts av tre gånger så många som under ett tidigare år! Utbildningsanordnarna, det vill säga de vars utbildningar visas på webbplatsen yrkeshogskolan.se, har också märkt en stor skillnad i antal ansökningar de har fått i jämförelse med tidigare år.

Responsiv design med förenklad navigering

Den stora designutmaningen med webbplatsen var att underlätta för besökarna att hitta en relevant utbildning så snabbt och smidigt som möjligt. När webbplatsen gjordes responsiv blev det också viktigt att göra en tydlig prioritering av innehållet på webbplatsen, och att förenkla navigation så att det även skulle fungera i en mobiltelefon. Tidigare var det en fritextsök som låg i fokus på sidan, men sökresultaten kunde ofta vara missvisande bland annat för att olika utbildningsanordnare kallar snarlika utbildningar för olika saker.

För att underlätta för besökarna valde vi istället att lyfta upp kategorier och filtrering för att besökaren lätt skulle kunna hitta utbildningar inom det ämne som intresserade dem på den ort där de ville studera. Vi testade sedan upplägget i användningstester som bekräftade att vi var på rätt spår. 

Yrkeshögskolan.se i mobiltelefon

Modernisera design utan att förlora det egna uttrycket

Yrkeshögskolan ville modernisera designen på webbplatsen, utan att för den sakens skull förlora sitt egna uttryck, bland annat den starka gula färgen som är en del av deras varumärke. Den nya designen blev luftigare, med fler vita utrymmen som gjorde att sidorna blev lättare att överblicka samtidigt som Yrkeshögskolans starka färger kunde användas för att ge olika element på sidan ett tydligt fokus.

För att säkerställa att webbplatsen skulle bli tillgänglig gjorde vi också tester av färgernas kontraster och hur de påverkar läsbarheten. Som underlag för utvecklarna tog vi fram en så kallad stilguide, eller grafisk manual för webben, med de sidtyper och komponenter som skulle ingå på webbplatsen.

Inspirerande utbildningssidor

Det mesta av innehållet på webbplatsen står de olika utbildningsanordnarna för. Vi ville ge dem möjlighet att skapa mer inspirerande sidor, exempelvis genom att lägga in filmer som beskrev utbildningarna, en möjlighet som redan har utnyttjats av flera. Sidorna gjordes också lättare att överblicka, bland annat genom att lyfta fram den viktigaste informationen grafiskt för att leda fler besökare rätt.

Kvinna som tittar på film på yrkeshögskolan.se

Se det färdiga resultatet på yrkeshögskolan.se (extern länk)

Vill du veta mer om hur vi tar fram design som inspirerar och underlättar för dina besökare kontakta Frida Hallén.