• Kvalitetssäkring av 1 webbegendom som spårar en 1 (sub)domän (ex www.metamatrix.se) i Google Analytics eller Matamo.
  • Granskningen görs utifrån vår checklista som omfattar ca 100 granskningspunkter.
  • Genom granskningen får ni reda på felkällor ( ex. bot-spam-trafik, reklamblockerare, felaktigt uppsatta verktyg).
  • Genom granskningen får ni reda på det som kan kopplas till data governance (ex. data som strider mot GDPR, ansvar och åtkomst till datan, rensning, gallring och arkivering).
  • När vi är klara har vi en gemensam genomgång där granskning och åtgärdsförslag presenteras. 

För er som deltog på webbinariet är priset för en granskning 16 000 kr ex moms (ordinarie pris 20 000 kr ex moms) om ni beställer innan årsskiftet. Om ni har flera webbegendomar och/eller subdomäner beror priset på hur omfattande respektive webbegendom/(sub)domän är.

Om ni känner att detta kan vara intressant, men att ni vill veta mer så kan vi boka ett videomöte på 30 minuter. Hör av er till patrik.hassel@metamatrix.se eller max.walter@metamatrix.se

Läs mer om våra tjänster inom digital analys