Program

08:30-09:20 – Introduktion till digital tillgänglighet

09:20-10:00 – Förstå användarna och deras hjälpmedel

10:00-10:15 – Förmiddagspaus

10:15-11:30 – Standarder 

11:30-12:30 – Lunch 

12:30-13:30 – Lagar och regler

13:30-14:30 – Verktyg och metoder för dig som har en webbplats

14:30-14:45 – Eftermiddagspaus

14:45-16:00 – Verktyg och metoder för dig som har en webbplats (forts.)

16:00-16:30 – Summering av dagen

Anmälan till kursen gör du hos IDG och där hittar du också mer information.