On-demand-kurs i Matomo

Som alternativ till våra lärarledda kurser har vi tagit fram en kurs i Matomo där du ges möljighet att lära dig i din egen takt. Via vår lärplattform får du ta del av över 100 inspelade videos som lär dig webbanalys i Matomo. Du har åtkomst till lärplattformen under 6 månader. 

Dessutom kommer du att bli inbjuden till gemensamma frågestunder för alla som gått våra webbanalyskurser i Matomo.

Kursen är indelad i tre delar: 

 • I del 1 lär du dig  vad webbanalys är och nyttan av det och hur du kan planera webbanalys med hjälp av en mätplan. 
 • I del 2 lär du dig förstå hur Matomo fungerar och de begrepp som används.
 • I del 3  lär du dig övervaka och analysera data i Matomo.

Kursledare

Föreläsare på on-demand-kursen är Max Walter som är senior digital analytiker hos Metamatrix. Max har en lång erfarenhet inom digital analys och är också en uppskattad föredragshållare. 

Detaljerad kursbeskrivning

Del 1 - Webbanalys och mätplan

Introduktion till del 1

 • Välkommen
 • Introduktion till lärplattformen
 • Introduktion till mallar

Varför webbanalys?

 • Introduktion
 • Nyttan med webbanalys
 • Vad är webbanalys?
 • Webbanalys på olika typer av webbplatser
 • Sammanfattning och övningar
 • Självtest

Vad kan jag mäta med webbanalys?

 • Introduktion
 • Ett besök på en webbplats
 • Interaktioner
 • Data och metadata
 • Vad webbanalys inte är
 • Sammanfattning och övningar
 • Självtest

Skapa en mätplan

 • Introduktion
 • Vad är en mätplan?
 • Mål
 • Nyckeltal
 • Siffror och egenskaper som påverkar nyckeltal
 • Kommunicera data och insikter
 • Mallar för mätplaner
 • Sammanfattning och övningar
 • Självtest

Del 2 - Så fungerar Matomo

Introduktion till del 2

 • Introduktion
 • Byta språk
 • Demo-konto
 • Sammanfattning

Vad är Matomo?

 • Introduktion
 • Historia
 • Olika sätt att spåra besökare i Matomo
 • Matomos ekosystem
 • Sammanfattning

Introduktion till Matomos gränssnitt

 • Introduktion
 • Hitta runt i Matomo
 • Matomo-installationer och webbplatser (siter)
 • Datumväljaren
 • Översiktsrapport
 • Paneler
 • Tabellrapport
 • Sammanfattning

Besökare - vem är det som besöker webbplatsen?

 • Introduktion
 • Översiktsrapport
 • Unika besökare
 • Besök
 • Bra och dåliga mängdvärden
 • Besökslängd
 • Avvisningsfrekvens
 • Aktiviteter per besök
 • Bra och dåliga engagemangsvärden
 • Exempelrapport: Plats
 • Exempelrapport: Enheter
 • Exempelrapport: Tider
 • Andra rapporter
 • Sammanfattning

Beteende - vad gör besökarna på webbplatsen?

 • Introduktion
 • Sida, sidrubrik och grupper av sidor
 • Sidvisningar och unika sidvisningar
 • Genomsnittlig tid på sida
 • Exempelrapporter: Sidor och Sidtitlar
 • Mål- och utgångssidor
 • Exempelrapport: Målsidor
 • Utflöde
 • Utlänkar
 • Nerladdningar
 • Nya och återkommande besökare
 • Besöksnummer
 • Dagar sedan senaste besök
 • Exempelrapport: Engagemang
 • Andra rapporter
 • Sammanfattning

Förvärv - Hur kommer besökare till webbplatsen?

 • Introduktion
 • Översiktsrapport
 • Kanaler
 • När sätts en kanal?
 • Exempelrapport: Sökmotorer och nyckelord
 • Exempelrapport: Webbplatser
 • Exempelrapport: Sociala medier
 • Exempelrapport: Kampanjer
 • Sammanfattning

Mål - Uppnår besökarna målen med webbplatsen?

 • Introduktion
 • Översiktsrapport
 • Konverteringar, konverteringsgrad och värde
 • Mål och attribution
 • Sätta upp mål i Matomo
 • Följa upp mål i Matomo
 • Sammanfattning

Del 3 - Övervaka och analysera i Matomo

Introduktion till del 3 

 • Introduktion
 • Övervakning vs analys
 • Metodik övervakning
 • Metodik analys
 • Arbetssätt vid analys
 • Sammanfattning

Övervakning i Matomo

 • Introduktion
 • Dashboards (instrumentpaneler)
 • E-postrapporter
 • Varningar (notifikationer)
 • Realtidsrapporter
 • Sammanfattning

Tidsanalys

 • Introduktion
 • Jämföra tidsperioder
 • Detaljnivå på tid
 • Normalisera tid
 • Sammanfattning

Segment

 • Introduktion
 • Vad är ett segment?
 • Skapa segment
 • Besöksloggen
 • Exempel: Målsidor per kanal
 • Exempel: Besökare med id i kaka eller med fingeravtryck
 • Exempel: Olika storlekar på skärm
 • Sammanfattning

Pris

Vill du lära dig Matomo så erbjuder vi nu kursen för 1300 kr per deltagare (ordinarie pris 2900 kr). Du har tillgång till kursen fram till den 31 mars 2024. Efter det kommer att nuvarande kurs att plockas bort från vår lärplattform.

Kontakt

Om du har frågor om on-demand-kursen i Matomo hör av dig till Patrik Hassel, 073-944 20 49 eller patrik.hassel@metamatrix.se