On-demand-kurs i Matomo

Som alternativ till våra lärarledda kurser har vi tagit fram en kurs i Matomo där du ges möljighet att lära dig i din egen takt. Via vår lärplattform får du ta del av över 100 inspelade videos som lär dig webbanalys i Matomo. Du har åtkomst till lärplattformen under 6 månader. 

Dessutom kommer du att bli inbjuden till gemensamma frågestunder för alla som gått våra webbanalyskurser i Matomo.

Kursen är indelad i tre delar: 

 • I del 1 lär du dig  vad webbanalys är och nyttan av det och hur du kan planera webbanalys med hjälp av en mätplan. 
 • I del 2 lär du dig förstå hur Matomo fungerar och de begrepp som används.
 • I del 3  lär du dig övervaka och analysera data i Matomo.

Kursledare

Föreläsare på on-demand-kursen är Max Walter som är senior digital analytiker hos Metamatrix. Max har en lång erfarenhet inom digital analys och är också en uppskattad föredragshållare. 

Detaljerad kursbeskrivning

Del 1 - Webbanalys och mätplan

Introduktion till del 1

 • Välkommen
 • Introduktion till lärplattformen
 • Introduktion till mallar

Varför webbanalys?

 • Introduktion
 • Nyttan med webbanalys
 • Vad är webbanalys?
 • Webbanalys på olika typer av webbplatser
 • Sammanfattning och övningar
 • Självtest

Vad kan jag mäta med webbanalys?

 • Introduktion
 • Ett besök på en webbplats
 • Interaktioner
 • Data och metadata
 • Vad webbanalys inte är
 • Sammanfattning och övningar
 • Självtest

Skapa en mätplan

 • Introduktion
 • Vad är en mätplan?
 • Mål
 • Nyckeltal
 • Siffror och egenskaper som påverkar nyckeltal
 • Kommunicera data och insikter
 • Mallar för mätplaner
 • Sammanfattning och övningar
 • Självtest

Del 2 - Så fungerar Matomo

Introduktion till del 2

 • Introduktion
 • Byta språk
 • Demo-konto
 • Sammanfattning

Vad är Matomo?

 • Introduktion
 • Historia
 • Olika sätt att spåra besökare i Matomo
 • Matomos ekosystem
 • Sammanfattning

Introduktion till Matomos gränssnitt

 • Introduktion
 • Hitta runt i Matomo
 • Matomo-installationer och webbplatser (siter)
 • Datumväljaren
 • Översiktsrapport
 • Paneler
 • Tabellrapport
 • Sammanfattning

Besökare - vem är det som besöker webbplatsen?

 • Introduktion
 • Översiktsrapport
 • Unika besökare
 • Besök
 • Bra och dåliga mängdvärden
 • Besökslängd
 • Avvisningsfrekvens
 • Aktiviteter per besök
 • Bra och dåliga engagemangsvärden
 • Exempelrapport: Plats
 • Exempelrapport: Enheter
 • Exempelrapport: Tider
 • Andra rapporter
 • Sammanfattning

Beteende - vad gör besökarna på webbplatsen?

 • Introduktion
 • Sida, sidrubrik och grupper av sidor
 • Sidvisningar och unika sidvisningar
 • Genomsnittlig tid på sida
 • Exempelrapporter: Sidor och Sidtitlar
 • Mål- och utgångssidor
 • Exempelrapport: Målsidor
 • Utflöde
 • Utlänkar
 • Nerladdningar
 • Nya och återkommande besökare
 • Besöksnummer
 • Dagar sedan senaste besök
 • Exempelrapport: Engagemang
 • Andra rapporter
 • Sammanfattning

Förvärv - Hur kommer besökare till webbplatsen?

 • Introduktion
 • Översiktsrapport
 • Kanaler
 • När sätts en kanal?
 • Exempelrapport: Sökmotorer och nyckelord
 • Exempelrapport: Webbplatser
 • Exempelrapport: Sociala medier
 • Exempelrapport: Kampanjer
 • Sammanfattning

Mål - Uppnår besökarna målen med webbplatsen?

 • Introduktion
 • Översiktsrapport
 • Konverteringar, konverteringsgrad och värde
 • Mål och attribution
 • Sätta upp mål i Matomo
 • Följa upp mål i Matomo
 • Sammanfattning

Del 3 - Övervaka och analysera i Matomo

Introduktion till del 3 

 • Introduktion
 • Övervakning vs analys
 • Metodik övervakning
 • Metodik analys
 • Arbetssätt vid analys
 • Sammanfattning

Övervakning i Matomo

 • Introduktion
 • Dashboards (instrumentpaneler)
 • E-postrapporter
 • Varningar (notifikationer)
 • Realtidsrapporter
 • Sammanfattning

Tidsanalys

 • Introduktion
 • Jämföra tidsperioder
 • Detaljnivå på tid
 • Normalisera tid
 • Sammanfattning

Segment

 • Introduktion
 • Vad är ett segment?
 • Skapa segment
 • Besöksloggen
 • Exempel: Målsidor per kanal
 • Exempel: Besökare med id i kaka eller med fingeravtryck
 • Exempel: Olika storlekar på skärm
 • Sammanfattning

Pris

Priset är 2900 kr exkl. moms per person. Är ni fler användare från samma organisation kontakta oss för offert.

Kontakt

Om du har frågor om on-demand-kursen i Matomo hör av dig till Patrik Hassel, 073-944 20 49 eller patrik.hassel@metamatrix.se