Du får lära dig

  • Vilka produkter och tjänster som berörs av tillgänglighetsdirektivet
  • Vilka egenskaper digitala produkter och tjänster ska ha för att räknas som tillgängliga
  • Vilka standarder du kan använda för att säkerställa att produkter och tjänster är tillgängliga, till exempel EN301549, WCAG och EN17161
  • Vilka sanktioner som finns om lagkraven inte uppfylls
  • Vilka behov användarna har för olika typer av digitala produkter och tjänster
  • Hur arbetet med tillgänglighet kan fördelas från behovsanalys till färdig produkt/tjänst
  • Vilka undantag som finns från lagen

Utbildningen riktar sig till

Ansvariga för tjänster och produkter som omfattas av den nya regleringen, till exempel chefer, produktägare och projektledare, men även designers och utvecklare i ledande roller, samt personer som arbetar med compliance eller social hållbarhet. Framför allt gäller det aktörer inom e-handel, passagerartrafik, elektronisk kommunikation (system för att ringa eller skicka meddelanden), media (till exempel play-tjänster), banktjänster och e-böcker.

Kursledare

Pär Lannerö är en av Sveriges främsta experter på digital tillgänglighet. Sedan mitten av nittiotalet har han hållit hundratals utbildningar och föreläsningar om tillgänglighet, digital hållbarhet och andra näraliggande ämnen. Han har också arbetat med utveckling och granskning av webbplatser och appar och fungerar som rådgivare åt myndigheter, banker och andra organisationer. Pär är Sveriges nationella expert i EU-kommissionens resurscenter för tillgänglighet, AccessibleEU, och medlem i den arbetsgrupp inom standardiseringen som uppdaterar EN 301 549 för att standarden ska motsvara kraven i tillgänglighetsdirektivet. År 1999 var Pär med och startade Metamatrix där han fortfarande är anställd.

Boka plats

Du bokar plats via Bonnier som ansvarar för kursen.