Jag har jobbat på Metamatrix sedan 2009 och har haft flera olika roller genom åren, utvecklare, UX-alltiallo och projektledare för olika typer av webb- och UX-projekt. Jag har en examen från KTH som civilingenjör i datavetenskap med fokus på människo-data-interaktion. Idag jobbar jag framförallt med webbanalys och strategisk rådgivning. Jag brukar också hålla en hel del föreläsningar och utbildningar. Jag är en av Metamatrix delägare.

Jag drivs av att lära mig nya saker och att förstå dem på ett djupare plan. Det är också det roligaste med mitt jobb, jag har möjlighet att fördjupa mig i områden jag är intresserad av och som är till nytta för våra kunder.