Skillnaderna mellan gamla och nya Google Analytics

Google Analytics App + Web lanserade i beta-version sommaren 2019 och bygger på Google Analytics för Firebase. Google Firebase är ett grupp av tjänster som är till för att utveckla mobil- och webbappar. App + Web och gamla Google Analytics är två skilda produkter.

I resten av texten kommer Google Analytics App + Web kallas för ”nya Google Analytics”.

De största skillnaderna mellan nya och gamla Google Analytics är:

 • Multiplatformsanpassad från början - som namnet antyder, App + Web, är nya Google Analytics anpassat för att spåra hur personer använder en tjänst som både finns som mobilapp och som en webbplats.
 • En annan modell för data - gamla Google Analytics bygger på sidvisningar och sessioner medan nya Google Analytics bygger på händelser (eng. events) och användare (eng. users). Det är ungefär som händelsespårning i gamla Google Analytics men mer flexibelt.
 • Bättre mätvärden - bland annat har avvisningsfrekvens (bouncing rate) ersatts med engagemangsgrad. Sessionslängd har ersatts med engagemangtid. Både engagemandgrad och engagemangstid beräknas på smartare sätt än i den gamla versionen av Google Analytics.
 • Andra rapporter som kräver mer inställningar för att användas - vid en första anblick ser gränssnittet ut ungefär som gamla Google Analytics men när du fördjupar dig i olika rapporter kommer du se stora skillnader. Rapporter är inte "färdiga" som i gamla Google Analytics utan du behöver sätta upp dem själv. Förhoppningsvis kommer det komma flera färdiga rapporter även i nya Google Analytics.
 • Mer avancerad analys - fördelen med de nya rapporterna är att de erbjuder nya möjligheter att förstå dina besökare som tidigare bara funnits i betalversionen av Google Analytics, Google Analytics 360.
 • Inbyggd extra spårning - det är möjligt att aktivera extra spårning av dokument, utgående länkar och liknande utan att du behöver lägga in extra taggar i Google Tag Manager. Det är mer likt Matomo som erbjuder samma möjligheter inbyggt.
 • Större möjlighet att exportera all data - Data kan exporteras till Google BigQuery kontinuerligt eller en gång per dygn. Däremot erbjuds ännu ingen direkt integration med Google Data Studio utan du behöver först exportera data till BigQuery och därifrån hämta data till Google Data Studio.
 • Inte möjligt att filtrera - en stor skillnad i jämförelse med gamla Google Analytics är att nya Google Analytics inte har olika vyer och inte heller någon möjlighet att filtrera den data som kommer in. Till exempel för att filterera bort intern trafik, slå ihop webbadresser och liknande.

Ska vi använda Google Analytics eller Google Analytics App + Web?

Om en eller flera av följande påståenden stämmer om er webb och hur ni idag arbetar med webbanalys räcker förmodligen gamla Google Analyics:

 • Vi har en webb med mycket innehåll och få behov av att spåra andra interaktioner än förflyttning mellan olika sidor (webbadresser).
 • Vi har fullt upp med att utnyttja den data som finns i gamla Google Analytics. Kom ihåg att mer data inte betyder bättre insikter!

Gamla Google Analytics kommer inte att försvinna, men däremot kanske det inte kommer utvecklas i samma takt som tidigare. Och förhoppningsvis kommer nya Google Analytics få mer färdiga rapporter på sikt.

Om ni inte instämmer med de ovan nämnda påståendena och instämmer i följande kan nya Google Analytics däremot vara något att titta närmare på:

 • Vi har digital tjänster som finns både som app och webbplats.
 • Vi tycker att sidor och sidvisningar inte passar in som model för att beskriva de beteenden som våra besökare eller digitala tjänst har.
 • Vi har satt upp mycket extra spårning för detaljerade interaktioner och använder händelserapporter i Google Analytics.
 • Vi har frågor som inte kunnat besvaras i gamla Google Analytics och ni har kommit fram till att vi skulle behöva ha tillgång till rådata för bearbetning i andra verktyg.

Google Analytics App+Web och GDPR

Med all rätta finns det kritik mot hur stora plattformar som Google, Facebook och andra hanterar den data som samlas in. I gamla Google Analytics har åtgärder för att möta GDPR införts. I nya Google Analytics finns samma stöd. I nya Google Analytics är dessutom IP-adresser alltid anonymiserade. Dessutom sparas användar-data i max 14 månader istället för hur länge som helst i gamla Google Analytics.

För- och nackdelar med App + Web

Det är för tidigt att säga hur nya Google Analytics kommer att fungera när produkten går från beta till att släpps på riktigt. Till exempel tog det drygt två år från att Google Data Studio släpptes i beta till första riktiga versionen släpptes. Med den tidshorisonten kommer nya Google Analytics släppas under 2021 eller 2022.

Fördelar med Google Analytics App + Web:

 • Mer som betalversionen av Gooogle Analytics.
 • Möjligt att aktivera extra spårning av vissa interaktioner, t.ex. klick på dokument.
 • Anpassningsbar datamodell och möjlighet till mer detaljerad analys.

Nackdelar med Google Analytics App + Web:

 • Rapporter har mer avancerat gränssnitt.
 • Inte möjligt att filtrera data.
 • Ingen direkt koppling till Google Data Studio.

Frågor och svar

Vad är Google Analytics App + Web?

Google Analytics App + Web är den nyaste varianen av Google Analytics. Det är inte en vidareutveckling av befintliga Google Analytics utan en helt ny produkt.

Kommer gamla Google Analytics sluta att fungera?

Våren 2020 finns det inga planer på att gamla Google Analytics kommer att försvinna. Men förmodligen kommer Google lägga mer resurser på att utveckla App + Web än på gamla Google Analytics.

Ska vi börja använda Google Analytics App+Web på vår webbplats?

Nja, just nu är App + Web i beta-version och det kan dröja innan den riktiga versionen släpps. Beroende på vilka behov ni har kring webbanalys är det inte säkert att App + Web tillför något som ni är i akut behov av. Om ni däremot känner att gamla Google Analytics begränsar er kan App + Web vara lösningen.